การปลูกกาแฟ

การเตรียมพื้นที่ ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ ไม่ต้องโค่นไม้ใหญ่ทิ้ง เพื่อเก็บไว้เป็นไม้บังร่มกาแฟ เพียงตัดถางวัชพืชและต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือ

ในพื้นที่มีความลาดชัน พื้นที่มีความลาดเอียง 30-50 % ควรทำขั้นบันได ระยะความกว้างของขั้นบันไดกว้าง 1 เมตร ห่างกันขั้นละ 2-3 เมตร

ในสภาพพื้นที่ใหม่ ก่อนปลูกกาแฟควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ ก่อนปลูกกาแฟ 15 วัน ให้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด สามารถเพิ่มอินทรีย์ วัตถุลงในดินและเพิ่มไนโตรเจนให้ดินได้ 5-10 กิโลกรัม ไนโตรเจนต่อไร่

ระยะปลูก อาราบิก้า 1.5-2 x 2 เมตร 400-500 ต้น / ไร่

โรบัสต้า 3-4 x 3- 4 เมตร 100-170 ต้น / ไร่

การปลูก ระยะเวลาที่เหมาะสำหรับปลูกกาแฟคือช่วงต้นฝน ดินมีความชื้นพอเพียง ขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 3-5 กิโลกรัมและหินฟอสเฟส อัตรา 200 กรัมต่อหลุม

วิธีปลูก ต้นกล้าอายุที่เหมาะสม กาแฟอาราบิก้าควรมีอายุ 8-12 เดือน หรือใบจริง 6-8 คู่ ส่วนกาแฟโรบัสต้าใช้ต้นกล้าอายุ 6-14 เดือน ตัดถุงพลาสติกออก วางต้นกล้าลงในหลุมกลบดิน กดดินให้แน่น ใช้ไม้ปักทำมุม 45 องศากับพื้นดิน ใช้เชือกมัดต้นกาแฟติดกับไม้ให้แน่น ป้องกันการโยกคลอนคลุมด้วยหญ้าแห้ง ให้ห่างจากต้นประมาณ 10 เซนติเมตร อาจทำร่มเงาชั่วคราวช่วยบังแสงด้วย

ไม้บังร่ม โดยธรรมชาติกาแฟเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่า ไม้บังร่มจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปลูกกาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟอาราบิก้า จะช่วยลดความเข้มของแสง อุณหภูมิ ลมและอุณหภูมิของดิน ทำให้กาแฟมีผลผลิตสม่ำเสมอ คุณภาพกาแฟสูงเพราะทำให้สารที่ก่อให้เกิดรสชาติและกลิ่นหอมเกิดการรวมตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสม ต้นกาแฟไม่โทรม มีอายุยืนยาว ใบที่ร่วงหล่นมาสามารถเป็นปุ๋ยและคลุมดินได้ นอกจากนี้ยังมีผลผลิตเสริมรายได้อีกด้วย เช่น สะตอ แคบ้าน ขี้เหล็ก กระถินยักษ์ กระถินอินโดนีเซีย เลี่ยน ซิลเวอร์โอ๊ก ถั่วมะแฮะ