ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.อต.)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 07/05/2020 10:30
(แหล่งข้อมูล : https://www.worldometers.info/coronavirus/)

ติดเชื้อสะสม

3,822,951
(+3,108)

รักษาอยู่ใน รพ.

2,254,872
 

หายแล้ว

1,302,995
 

เสียชีวิต

265,084
(+247)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 06/05/2020 11:35
(แหล่งข้อมูล : http://covid19.th-stat.com/th)

ติดเชื้อสะสม

2989
(+1)

รักษาอยู่ใน รพ.

173
 

หายแล้ว

2761
(+14)

เสียชีวิต

55
(+1) 

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดอุตรดิตถ์

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 07/05/2020 10:11
(แหล่งข้อมูล : http://utoapp.moph.go.th/covid19/dashboard)

เข้าเกณฑ์ PUI

48

ผู้ติดเชื้อ

3

ไม่พบเชื้อ

45

รอผล

0

ติดเชื้อสะสม

3

รักษาอยู่ใน รพ.

0

หายแล้ว

3

เสียชีวิต

0

สื่อความรู้ Infographic

(แหล่งข้อมูล : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php)
     
     

โทร. 055-479600