สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: จังหวัดอุตรดิตถ์..ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ::..

Back to uttaradit.go.th

บริการประชาชน

  - แบบขอใช้บริการเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  - แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

     Laughing   มาตรา ๗  Kiss
  - มาตรา ๗(๑) โครงสร้างสำนักงานังหวัดอุตรดิตถ์
  - มาตรา ๗(๒) อำนาจหน้าที่
  - มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
  - มาตรา ๗(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
  - มาตรา ๗(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ไฟล์เสียงสัมนา พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ขอเชิญรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลด

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เลือกภาษา

เลือกรูปแบบภาษา:

จำนวนผู้เข้าชม

23118
ประชาสัมพันธ์


ข่าวสารสาระน่ารู้

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540)
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม..
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

       สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน


เอกสารเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

· การดำเนินการตามระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
· ภาพรวมการบริการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
· การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
· คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
· พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
· พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

รวม Link ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานราชการร

   

     


 รวมข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกวดราคา   รวมข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประกาศในเว็ปจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 26 พ.ค. 08@ 09:20:34 ICT (7992 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 1)กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
Tel : 055-411977 ต่อ 21957-8 Fax 055-411977 ต่อ 22366 email: uttaradit@moi.go.th