สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ก.ธ.จ.  


 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  


รายงานผลแบบสำรวจฯ

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
· สมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ ปี 2563
· แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน(ตามหนังสือที่ อต 0017.3/ว3320 ลว 4 กค 62)
· การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
· แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
· กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๖๗)
· การถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งใหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา
· หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ
· ป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
· คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
· ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา
· การจัดทำการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ส.2563
[ ย้อนกลับ ]


แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที