สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ก.ธ.จ.  


 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  


รายงานผลแบบสำรวจฯ

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครหรือเสนอชื่อบุคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
· นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฉบับทบทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ใหม่)
· แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
· แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) ของจังหวัดอุตรดิตถ์
· การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี
· การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
· การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
· การจัดทำโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2564
· แผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ฯ ทั่วประเทศ พ.ศ.2563-2565
· การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2
· โครงการจังหวัด ประจำปี 2563
· รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
· การตรวจราชการแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· แนวทางพัฒนาเพื่อท้องถิ่นพี่งพาตนเอง
[ ย้อนกลับ ]


แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที