สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์
1.โครงการทดลองหมู่บ้านประมง  บ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจาก  พระราชดำริ

2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

3. สายใยรักแห่งครอบครัว

4. รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

5. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

6. โครงการฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม    บ้านห้วยต้า อำเภอท่าปลา

7. โครงการฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม    บ้านน้ำไผ่ อำเภอเมือง

8. โครงการกองทุนธนาคารข้าว   บ้านห้วยต้า อำเภอท่าปลา

9. สายใยรักแห่งครอบครัว

10. ศึกษาปลาสเตอร์เจียน โรงเรียนตชด.บุญธรรม –บุญพริ้ง  อำเภอบ้านโคก

11. โครงการวางท่อส่งน้ำพระราช-  ดำริ ม.7,ม.8 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา 

12. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่    หมู่ 6 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา

13. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง    หมู่ 1 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา

14. ขุดลอกห้วยขุนฝายและซ่อม แซมฝายอำเภอเมือง

15. ขุดลอกห้วยแม่เฉยและซ่อม แซมฝายอำเภอเมือง

16. อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า อำเภอลับแล

17. ฝายบ้านปางวัว อำเภอเมือง

18. จัดหาแหล่งน้ำและปรับสภาพ ลำน้ำแม่เฉย อำเภอเมือง

19. แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ ห้วยขุนฝาง อำเภอเมือง (ฝายห้วยดินแดงและอาคารประกอบ)

20. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่อุทกภัยและดินถล่ม อ.ลับแล    อ.ท่าปลา และ อ.เมืองสงวนลิขสิทธิ์โดย © จังหวัดอุตรดิตถ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-12-04 (1101 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที