สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 [ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554  
รายละเอียด: แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ส.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 4169 คะแนน: 1.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เพลงอุตรดิตถ์แดนฝัน 
รายละเอียด:  เพลงอุตรดิตถ์แดนฝันหนึ่งในเพลงของจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่น: ขนาด: 7.46 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 3991 คะแนน: 9.0 (20 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เพลงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจ 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนมาก ขอแก้ไขชื่อ e mail การส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนปี 2553 จาก e mail yuttasat@hotmail.com  เป็น yuttasat_@hotmail.com
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 12-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1834 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่31 ตุลาคม 2550  
รายละเอียด: รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่31 ตุลาคม 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1778
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 
รายละเอียด:     แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
รุ่น: ขนาด: 66.41 Kb
เพิ่มเมื่อ: 21-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1715 คะแนน: 2.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่น: ขนาด: 1.34 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1686 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รายละเอียด: เอกสารแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2553
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 28-ก.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1599
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/3105 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำ 
รายละเอียด:

ประกอบด้วย 1 แบบฟอร์มการจำแนกรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด
               2 แบบฟอร์มการจำแนกรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด 
               3 คำนิยามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
               4 สรุปโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด


รุ่น: ขนาด: 3.19 MB
เพิ่มเมื่อ: 02-มี.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1360
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
รายละเอียด:
รุ่น: ขนาด: 349.61 Kb
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1288
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  วีซีดีบรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รายละเอียด:

วีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2551


รุ่น: 2 ขนาด: 128.75 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 1256 คะแนน: 6.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วิดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

  ไฟล์นำเสนอเรื่อง "ตัวชี้วัดและความโปร่งใส"  
รายละเอียด: ไฟล์นำเสนอเรื่อง "ตัวชี้วัดและความโปร่ง   ณ  ห้องประชุมศิลาอาสน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2551
รุ่น: 1 ขนาด: 38.15 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 807
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552  (ไฟล์ถูกบีบอัดโดยโปรแกรม winrar )
รุ่น: ขนาด: 344.70 Kb
เพิ่มเมื่อ: 14-ม.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 783
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
รายละเอียด:

ตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอ วันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์


รุ่น: 1 ขนาด: 9.54 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 768
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วิดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:          รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 740
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์  
รายละเอียด: หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 735
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 714
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 16 มกราคม 2551 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 16 มกราคม 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 708
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:       รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 696
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 
รายละเอียด:       รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 693
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 680
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  คู่มือแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
รายละเอียด: คู่มือแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รุ่น: ขนาด: 58.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 29-ธ.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 668
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 50 
รายละเอียด: ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่ 7  พฤศจิกายน 50
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 666
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2550 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2550
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 648
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ต.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 646
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่14 พฤศจิกายน 50 
รายละเอียด:     ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่14  พฤศจิกายน 50
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 639
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน


แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที