สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 [ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  เพลงอุตรดิตถ์แดนฝัน 
รายละเอียด:  เพลงอุตรดิตถ์แดนฝันหนึ่งในเพลงของจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่น: ขนาด: 7.46 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 3757 คะแนน: 9.0 (20 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เพลงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554  
รายละเอียด: แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ส.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 3495 คะแนน: 1.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 
รายละเอียด:     แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
รุ่น: ขนาด: 66.41 Kb
เพิ่มเมื่อ: 21-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1585 คะแนน: 2.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจ 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนมาก ขอแก้ไขชื่อ e mail การส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนปี 2553 จาก e mail yuttasat@hotmail.com  เป็น yuttasat_@hotmail.com
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 12-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1444 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่น: ขนาด: 1.34 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1318 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รายละเอียด: เอกสารแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2553
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 28-ก.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1246
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/3105 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำ 
รายละเอียด:

ประกอบด้วย 1 แบบฟอร์มการจำแนกรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด
               2 แบบฟอร์มการจำแนกรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด 
               3 คำนิยามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
               4 สรุปโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด


รุ่น: ขนาด: 3.19 MB
เพิ่มเมื่อ: 02-มี.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1129
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  วีซีดีบรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รายละเอียด:

วีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2551


รุ่น: 2 ขนาด: 128.75 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 1053 คะแนน: 6.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วิดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่31 ตุลาคม 2550  
รายละเอียด: รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่31 ตุลาคม 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1040
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  แผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
รายละเอียด:
รุ่น: ขนาด: 349.61 Kb
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 785
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ไฟล์นำเสนอเรื่อง "ตัวชี้วัดและความโปร่งใส"  
รายละเอียด: ไฟล์นำเสนอเรื่อง "ตัวชี้วัดและความโปร่ง   ณ  ห้องประชุมศิลาอาสน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2551
รุ่น: 1 ขนาด: 38.15 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 659
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552  (ไฟล์ถูกบีบอัดโดยโปรแกรม winrar )
รุ่น: ขนาด: 344.70 Kb
เพิ่มเมื่อ: 14-ม.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 647
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
รายละเอียด:

ตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอ วันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์


รุ่น: 1 ขนาด: 9.54 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 635
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: วิดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:          รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 612
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์  
รายละเอียด: หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 602
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 581
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 16 มกราคม 2551 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 16 มกราคม 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 576
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 
รายละเอียด:       รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 572
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 
รายละเอียด:       รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 565
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 559
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  คู่มือแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
รายละเอียด: คู่มือแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รุ่น: ขนาด: 58.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 29-ธ.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 555
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 50 
รายละเอียด: ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่ 7  พฤศจิกายน 50
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 539
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2550 
รายละเอียด:        รายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2550
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 535
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่14 พฤศจิกายน 50 
รายละเอียด:     ผู้ว่าพบประชาชนวันพุธที่14  พฤศจิกายน 50
รุ่น: ขนาด: 683.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 20-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 520
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รายการผู้ว่าพบประชาชน

  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ต.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 500
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่


แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที