สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ก.ธ.จ.  


 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  


รายงานผลแบบสำรวจฯ

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 [ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารเผยแพร่


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่น: ขนาด: 1.34 MB
เพิ่มเมื่อ: 18-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1796 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจ 
รายละเอียด: เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนมาก ขอแก้ไขชื่อ e mail การส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนปี 2553 จาก e mail yuttasat@hotmail.com  เป็น yuttasat_@hotmail.com
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 12-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 2002 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เอกสารประกอบ หนังสือที่ อต.0016.2/3105 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำ 
รายละเอียด:

ประกอบด้วย 1 แบบฟอร์มการจำแนกรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด
               2 แบบฟอร์มการจำแนกรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด 
               3 คำนิยามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
               4 สรุปโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1 ชุด


รุ่น: ขนาด: 3.19 MB
เพิ่มเมื่อ: 02-มี.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1374
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ต.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 660
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปี 2552  (ไฟล์ถูกบีบอัดโดยโปรแกรม winrar )
รุ่น: ขนาด: 344.70 Kb
เพิ่มเมื่อ: 14-ม.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 801
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 
รายละเอียด:     แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
รุ่น: ขนาด: 66.41 Kb
เพิ่มเมื่อ: 21-มี.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1728 คะแนน: 2.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
รายละเอียด:
รุ่น: ขนาด: 349.61 Kb
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 1625
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รายละเอียด: เอกสารแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2553
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 28-ก.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1839
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554  
รายละเอียด: แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ส.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 4313 คะแนน: 1.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์  
รายละเอียด: หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
รุ่น: ขนาด: 488.28 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-ก.พ.-2009 ดาวน์โหลด: 751
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
 
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  
 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที