เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอำเภอพิชัย
 ข่าวประกวดราคา » เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอำเภอพิชัย
ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอำเภอพิชัย(ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ติดประกาศ พุธ 07 ก.พ. 18@ 14:38:17 ICT โดย admin