ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด campliance balloo
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด campliance balloo
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด campliance balloon catheter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 500 เส้น
ติดประกาศ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:27:20 ICT โดย admin