ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non campliance ba
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non campliance ba
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non campliance balloon catheter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ติดประกาศ อังคาร 14 มี.ค. 17@ 15:07:22 ICT โดย admin