ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4
 ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 4,033 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ จันทร์ 20 มี.ค. 17@ 15:34:59 ICT โดย admin