สอบราคาซื้อ หินย่อยเบอร์ 1,2 ทรายหยาบน้ำจืด ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบ
 ข่าวประกวดราคา » สอบราคาซื้อ หินย่อยเบอร์ 1,2 ทรายหยาบน้ำจืด ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบ
ข่าวประกวดราคากรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ หินย่อยเบอร์ 1,2 ทรายหยาบน้ำจืด ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบที่ 1  และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบผิวข้ออ้อยขนาดต่างๆ
ติดประกาศ จันทร์ 20 มี.ค. 17@ 15:37:49 ICT โดย admin