ประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสิรมหัวตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอ
 ข่าวประกวดราคา » ประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสิรมหัวตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอ
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสิรมหัวตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ จันทร์ 20 มี.ค. 17@ 15:56:34 ICT โดย admin