ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่วนต่อสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่วนต่อสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่วนต่อสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ 360 องศา พร้อมรองรับการจัดท่านอนหงายและนอนตะแคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 14:25:48 ICT โดย admin