ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ พุธ 09 ส.ค. 17@ 09:36:05 ICT โดย admin