ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นสองห้องปรับอัตราการเต้นอั
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นสองห้องปรับอัตราการเต้นอั
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นสองห้องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber paxwmaket witj rate responsive DDDR) ชนิดเข้าเครื่อง MRI พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ พุธ 09 ส.ค. 17@ 09:47:29 ICT โดย admin