สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พร่องไปเชื่อมกับถนนตำ
 ข่าวประกวดราคา » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พร่องไปเชื่อมกับถนนตำ
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พร่องไปเชื่อมกับถนนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ติดประกาศ ศุกร์ 11 ส.ค. 17@ 09:48:02 ICT โดย admin