ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาน ถึงสุดเขต หมู่ที่ 3 ต
 ข่าวประกวดราคา » ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาน ถึงสุดเขต หมู่ที่ 3 ต
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาน ถึงสุดเขต หมู่ที่ 3 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ ศุกร์ 11 ส.ค. 17@ 11:32:33 ICT โดย admin