การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำ
 ข่าวประกวดราคา » การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำ
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีความประสงค์จะการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ติดประกาศ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 10:41:30 ICT โดย admin