ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ สำนักงานแรงงานจังหวัด
 ข่าวประกวดราคา » ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ สำนักงานแรงงานจังหวัด
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ติดประกาศ ศุกร์ 01 ก.ย. 17@ 16:06:56 ICT โดย admin