ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐาน (ขนาดเล็ก) ประจำ
 ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐาน (ขนาดเล็ก) ประจำ
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐาน (ขนาดเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดประกาศ พฤหัสบดี 05 ต.ค. 17@ 11:27:32 ICT โดย admin