ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดิน
 ข่าวประกวดราคา » ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดิน
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดินแดง (ช่วงภายในหมู่บ้านวังฟักรุง) หมู่ที่ 3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ติดประกาศ พฤหัสบดี 05 ต.ค. 17@ 17:12:03 ICT โดย admin