จัดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหักฯ(จัดหาเวทีกลางพร้อมเสียง ไฟ แสงสว่างฯลฯ
วัน พุธ 04 เม.ย. 18@ 18:25:52 ICT
หัวข้อ: ข่าวประกวดราคา
จัดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหักฯ(จัดหาเวทีกลางพร้อมเสียง ไฟ แสงสว่าง เครื่องปั่นไฟ ฉากหลังเวที)

บทความนี้มาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.uttaradit.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=10367