ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
วัน ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 17:17:20 ICT
หัวข้อ: ข่าวประกวดราคา


ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการฯบทความนี้มาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.uttaradit.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=9397