ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโท
วัน ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 23:45:48 ICT
หัวข้อ: ข่าวประกวดราคา


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความนี้มาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.uttaradit.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=9398