ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาน ถึงสุดเขต หมู่ที่ 3 ต
วัน ศุกร์ 11 ส.ค. 17@ 11:32:32 ICT
หัวข้อ: ข่าวประกวดราคา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาน ถึงสุดเขต หมู่ที่ 3 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บทความนี้มาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.uttaradit.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=9764