สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 ประกาศครั้งที่ 2_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์และประติมากรรม
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 พ.ค. 18@ 15:51:48 ICT (6 ครั้ง)
(มีต่อ... | 156 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์และประติมากรรมตำนวนเมืองลับแล ต
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์และประติมากรรมตำนวนเมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:49:36 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:44:58 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่
 
ข่าวประกวดราคาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:40:57 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ เป็นอาคาร คสล 8 ช
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ เป็นอาคาร คสล 8 ชั้น
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:37:21 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม ด้วยวิธีลิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม ด้วยวิธีลิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:33:23 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข่าวประกวดราคาประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 09 พ.ค. 18@ 16:11:26 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานซ้อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีน แยก ทล 11- เขื่
 
ข่าวประกวดราคาประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานซ้อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีน แยก ทล 11- เขื่อนผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระยะที่ 2
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 07 พ.ค. 18@ 16:16:52 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวหใจเต้นเร็วผิดจังหวะ แบบที่สามารถควบคุม
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 04 พ.ค. 18@ 17:20:14 ICT (13 ครั้ง)
(มีต่อ... | 164 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันฯ ขอ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 04 พ.ค. 18@ 17:11:12 ICT (27 ครั้ง)
(มีต่อ... | 145 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที