สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กลุ่มงานศัยลกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 27 เม.ย. 17@ 15:05:52 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสำราญรื่น ผ่านวัดท้ายตลา
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสำราญรื่น ผ่านวัดท้ายตลาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 เม.ย. 17@ 17:48:50 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกษมราษฎร์ ด้วยวิธีการทา
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกษมราษฎร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 เม.ย. 17@ 17:45:45 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชประสิทธิคุณ ด้วยวิธีก
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีคามประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชประสิทธิคุณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 เม.ย. 17@ 17:42:42 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตแยก ทล. 11 - เขื่
 
ข่าวประกวดราคาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตแยก ทล. 11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 เม.ย. 17@ 17:40:29 ICT (41 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต.4009 แยก ทล.
 
ข่าวประกวดราคาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต.4009  แยก ทล.1045 - บ้านห้วยปลาดุก อ.เมือง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 เม.ย. 17@ 17:30:58 ICT (32 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อต..1 /พ.4/3/2560
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 11 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 25 เม.ย. 17@ 17:25:59 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์
 
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนน 1 คัน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 25 เม.ย. 17@ 17:24:08 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาเช่า เครื่องจักรกล เลขที่ 11//2560
 
ข่าวประกวดราคากรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า เครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 เม.ย. 17@ 16:37:51 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องให้บริการงานกายภาพบำบัดพร้อมห้องน้ำผู้พิการ โรงพยา
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องให้บริการงานกายภาพบำบัดพร้อมห้องน้ำผู้พิการ โรงพยาบาลน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 เม.ย. 17@ 16:36:13 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที