สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 19:59:38 ICT (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซืือชุดเครื่องมือสำหรับถ่างขยายช่องอก
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซืือชุดเครื่องมือสำหรับถ่างขยายช่องอก จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 19:57:57 ICT (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านท่าดินขาว หมู่ที่
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 19:56:11 ICT (43 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลา
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 19:53:29 ICT (40 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านหลวงป่ายาง หมู่ที่ 2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 16:25:08 ICT (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 16:22:38 ICT (40 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจัดซื้อ คอนสื่อสารโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ น.2 ปช.(อต.)-01/2558
 
ข่าวประกวดราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคา จะซื้อพร้อมติดตั้ง คอนสื่อสารของ PEA จำนวน 650 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 16:19:40 ICT (28 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 
ข่าวประกวดราคา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 16:16:08 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒาคุณภาพชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงปี 2558 / หน่วยงานเจ้าของโ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒาคุณภาพชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงปี 2558 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ธ.ค. 15@ 15:13:33 ICT (65 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการสร้างถังเก็บน้ำใสใต้ติน คสล. พร้อมวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการสร้างถังเก็บน้ำใสใต้ติน คสล. พร้อมวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 ธ.ค. 15@ 18:35:34 ICT (76 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  
 
คู่มือ/ขั้นตอนจัดทำบัตรฯ  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที