สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมทิ
 
ข่าวประกวดราคาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมทิกด 250 A  จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 15:03:54 UTC (80 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม เป็นอาคาร 7 ชั้น พื้น
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม เป็นอาคาร 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:57:07 UTC (70 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการ
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:54:48 UTC (80 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์สอบราคาโครงการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:52:44 UTC (66 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาระบ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ดำเนินการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:46:42 UTC (87 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านผาเต่
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านผาเต่าพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:43:19 UTC (64 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เ
 
ข่าวประกวดราคาร่างขอบเขตของงาน (TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานซักฟอก กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 14:40:28 UTC (82 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 4
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 15:36:31 UTC (80 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยกอไผ่  จำนวน 1 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 15:34:03 UTC (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-13
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-13 จำนวน  1 โครงการ 
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 15:29:17 UTC (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.49 วินาที