สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ราคากลางโครงการก่อวร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อวร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:31:25 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างงานพัมนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง 1.550 กม. หมู่ที่ 8 ต.น้ำพี้ อ.ทองแส
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานพัมนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง 1.550 กม. หมู่ที่ 8 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 16:11:37 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายสิน แก้งชัง-บ้านดงช้างดี ระยะทาง 0.
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายสิน แก้งชัง-บ้านดงช้างดี ระยะทาง 0.900 กม. ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 16:08:01 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมงานประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงาน
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมงานประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 ด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 ธ.ค. 16@ 17:25:48 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสิน แก้งชัง-บ้านดงช้างด
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสิน แก้งชัง-บ้านดงช้างดี ระยะทาง 0.900 กม. ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 ธ.ค. 16@ 17:23:34 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อเครืองคัดเลือกเมล็กพันธุ์ข้าว สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครืองคัดเลือกเมล็กพันธุ์ข้าว สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ธ.ค. 16@ 15:38:58 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
 
ข่าวประกวดราคาวอทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ธ.ค. 16@ 15:35:53 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตา
 
ข่าวประกวดราคาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ธ.ค. 16@ 15:31:53 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นรองภายในมหาวิทยาลัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพ
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นรองภายในมหาวิทยาลัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ธ.ค. 16@ 15:28:56 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อนด้วยคลื่นเสีย
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง EUS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ธ.ค. 16@ 15:25:10 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที