สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: *** "ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป " ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
GES Survey Online  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลตรอน มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 17@ 16:50:14 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเ
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 15:56:14 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา (จากแบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่) ที่โรงพยาบาลฟาก
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา (จากแบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่) ที่โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 14:01:05 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:58:40 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ2561 งานอำนวยความปล
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ2561 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:57:25 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนฟากคลองตรอน-พิชัย ท
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนฟากคลองตรอน-พิชัย ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอน หนองกวาง-แสนขัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:54:47 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:52:21 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:50:35 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1166 ตอนวังโป่ง-ดารา หทางหล
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1166 ตอนวังโป่ง-ดารา หทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนทางเข้าดารา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:46:43 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ทา
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 ส.ค. 17@ 13:44:26 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning  


 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที