สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
Uttaradit KM  
 
GES Survey Online  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :





มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 มิ.ย. 14@ 10:54:46 UTC (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทย
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะสอบราคจ้าง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 มิ.ย. 14@ 10:40:36 UTC (29 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาอำเภอพิชัยมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 มิ.ย. 14@ 10:36:39 UTC (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดี (Choledochoscope)
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดี (Choledochoscope)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:20:48 UTC (38 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาะขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านน้ำแพ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลบ้านโคก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาะขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านน้ำแพ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:15:28 UTC (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายบ้านโคกใน-บ้านหนอง
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลบ้านโคก มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายบ้านโคกใน-บ้านหนองไผ่ หมู่ 7
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:12:55 UTC (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยนางดี
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลบ้านโคก มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยนางดี
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:10:57 UTC (33 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:09:20 UTC (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:07:33 UTC (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 มิ.ย. 14@ 14:05:31 UTC (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
ฟุตซอลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


..........................



..........................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning System  














 
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
Mahadthai Channel  
  
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที