สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
Uttaradit KM  
 
GES Survey Online  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า และสะโพกทำงานแบบต่อเนื่อง
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า และสะโพกทำงานแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 10:24:44 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557
 
ข่าวประกวดราคาองค์บริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 10:16:58 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ต.นครเดิฐ อ.สรีนค
 
ข่าวประกวดราคาศูนย์พัฒนาเด็กเบ็กย้านฟากคลอง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง จำนวน 1 ศูนย์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 10:14:33 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย อต ถ.1-047 บ้านหม้อ - บ้านคลองกะพั้ว อ.พิชัย
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 09:58:32 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อเท้าเทียม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อเท้าเทียม คละเบอร์ จำนวน 100 ข้าง เพื่อใช้ในกิจการงานกายอุปกรณ์ กลุ่มเงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 09:56:09 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 09:53:21 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 
ข่าวประกวดราคาอง๕การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 มิ.ย. 14@ 09:45:11 UTC (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สายทาง อต.ถ. 1-003
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 มิ.ย. 14@ 13:25:45 UTC (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพี้ อำเภ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงคืจะสอบราคาจ้าง ม.7 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 มิ.ย. 14@ 13:22:11 UTC (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ถ1 - 032 บ้านน้
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 มิ.ย. 14@ 13:17:52 UTC (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
ฟุตซอลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning System  


 
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
Mahadthai Channel  
  
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 1.11 วินาที