สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 13:58:25 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 40 เครื่
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 40 เครื่อง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 13:56:29 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ลำห้วยแมง) จำนวน 3 ชุด หมู่3 ต.น้ำไคร
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ลำห้วยแมง) จำนวน 3 ชุด หมู่3 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:45:36 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ลำห้วยแมง) จำนวน 3
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ลำห้วยแมง) จำนวน 3 จุด บ้านห้วยแมง หมู่3 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 15:56:58 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง (ลำห้วยแมง)จำนวน 3 จุดบ้
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง (ลำห้วยแมง)จำนวน 3 จุดบ้านห้วยแมง หมู่3 ต.น้ำไคร้ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 15:53:55 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใต้ หมู่5 ต.นาอิน
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใต้ หมู่5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 14:40:09 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการขุดลอกคลองปลามัน หมู่9 บ้านหนองปากดง ต.ท่ามะเ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการขุดลอกคลองปลามัน หมู่9 บ้านหนองปากดง ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 14:37:30 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการขุดลอกอ่างชำนาก(ช่วงที่2) ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการขุดลอกอ่างชำนาก(ช่วงที่2) ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 14:35:01 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 21 บ่อ ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตร
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 21 บ่อ ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ย. 19@ 14:29:04 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยายธิวิทยากายวิภาค จำนวน 9 รา
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยายธิวิทยากายวิภาค จำนวน 9 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ย. 19@ 15:12:02 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที