สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 9 ต.ท่าเสา อ.เมือง
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 9 ต.ท่าเสา อ.เมือง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:51:20 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เรียกสอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 59 ชุด
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 59 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:49:50 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ เภสัชก
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารพักแพทย์ เภสัชกรและทัตยแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 หลัง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:48:06 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอ
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่าวยในอายุรกรรม เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:19:51 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างถนนสายหลัก จำนวน 3 สาย
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะสอบราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างถนนสายหลัก จำนวน 3 สาย
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:17:12 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านวังยาง หมู่ที่ 14 ต.ผาจุก อ.เม
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลผาจุก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านวังยาง หมู่ที่ 14 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.พ. 15@ 16:14:55 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร จำนวน 2 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ก.พ. 15@ 16:15:45 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นชนิดสวนน้
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะประกวดราคา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นชนิดสวนน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ก.พ. 15@ 16:13:16 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ 9 บ้านนาตารอด ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ก.พ. 15@ 16:11:26 UTC (49 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 โครงการเสริมผิวแสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ของหมู่บ้านที่ 4,5 ต.น้ำอ่าง อ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะโครงการเสริมผิวแสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 3โครงการ ของหมู่บ้านที่ 4,5 จำนวน 3 โครงการ 
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ก.พ. 15@ 16:08:27 UTC (53 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.32 วินาที