สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้างวังสะโม หมู่ที่ 1 ต.บ้านดารา
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาคาร อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้างวังสะโม หมู่ที่ 1 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 11:35:24 UTC (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบางนา หมู่ที่ 12 ต.คอรุม
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบางนา หมู่ที่ 12 ต.คอรุม
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 11:32:38 UTC (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อต.2 (E)/ม.2/1/2558
 
ข่าวประกวดราคา

กรมทางหลวง โดยแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร-ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.385+255-กม387+000

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 11:30:22 UTC (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 001/2558)
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย พล.๔o๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ - บ้านไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง ๔.๘oo กม. โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 11:20:20 UTC (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสิงห์พัฒนา ต.ท่า
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนวตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสิงห์พัฒนา ต.ท่าปลา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:22:55 UTC (32 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 6 บ้านเนินสวน ต.ท่าปลา
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 6 บ้านเนินสวน ต.ท่าปลา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:21:00 UTC (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ท่าปลา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:19:02 UTC (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:17:04 UTC (38 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกวดสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่
 
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าช้าง - บ้านบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:14:53 UTC (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ต.ค. 14@ 16:12:40 UTC (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.32 วินาที