สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 26 ก.ย. 15@ 15:21:42 ICT (84 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ร่างขอบเขตงาน(TOR) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่มิติ (Dig
 
ข่าวประกวดราคาร่างขอบเขตงาน (TOR) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่มิติ (Digital Ultrasound 4D) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 16:05:13 ICT (91 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ งานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:23:09 ICT (90 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ต.สะเดือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คัน
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ต.สะเดือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:19:50 ICT (84 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 วงจร เป็นระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2)
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 วงจร เป็นระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:17:39 ICT (93 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะ
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ต.สำเดือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 25 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:15:01 ICT (95 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดรสอบาคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก ตำบลสะเดือง อ.เมือง จ.เพชรบู
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก ตำบลสะเดือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:12:13 ICT (94 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาเทสบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 10:04:57 ICT (78 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร บนพื้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 6
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร บนพื้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 6 สาย
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 09:57:37 ICT (94 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 6 เครื่อง ของเทศบา
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลหาดกรวด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 6 เครื่อง ของเทศบาลตำบลหาดกรวด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ก.ย. 15@ 09:53:12 ICT (85 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.41 วินาที