สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งปลาจ้วย หมู่ที
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยเปลี่ยนท่อยางตัวหนอน PN 10 dia 300 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร แรงดัน 9 mpa พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมเก็บงานให้เรียบร้อย กำหนดราคากลางในการก่ิสร้าง 98,000 บาท
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 15:20:58 UTC (48 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก (สถ.ศพด
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ่  อุตราการผลิต 10000 ลิตร/ชม. ขึ้นไปราคากลาง 1,990,000
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 15:12:20 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก (สถ.ศพด
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ่  อุตราการผลิต 10000 ลิตร/ชม. ขึ้นไปราคากลาง 1,990,000
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 15:12:20 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปา บาดาลขนาดกลาง บ้านร่องยาง หมู่
 
ข่าวประกวดราคาตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้รับประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปา บาดาลขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 15:01:33 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการขอองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น
 
ข่าวประกวดราคามีความประสงค์จะจัดจ้างงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สายบ้านม่วงเจ็ดต้น - บ้านภู่ดู่
โครงการเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายทาง อต. 3006 บ้านม่วงเจ็ดต้น
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:57:54 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 485,000 บาท และสำหรับโรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 280,000 บาท 
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:53:12 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงก
 
ข่าวประกวดราคากรมชลประทาน โดย โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 สำนักงานจักรูปที่ดินกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:49:33 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนานใหญ่ บ้านคลองรอบ - หาดสายบัว หมู่4 องค์ก
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองรอบ - หาดสายบัว หมู่4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:41:43 UTC (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อ
 
ข่าวประกวดราคาด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:36:23 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 14:31:52 UTC (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที