สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกฝายนาหน่ำ หมู่ที่ 2 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกฝายนาหน่ำ หมู่ที่ 2 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 เม.ย. 17@ 13:22:01 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทง.11 - เขื่อนทดน้ำผาจ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทง.11 - เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 เม.ย. 17@ 10:34:27 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.4009 แยก ทล.1045
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.4009 แยก ทล.1045-บ้านห้วยปลาดุก อ.เมือง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 เม.ย. 17@ 10:31:03 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 เม.ย. 17@ 15:58:05 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 26 รายการ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 26 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 เม.ย. 17@ 10:28:52 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ต.นครเดิฐ อ.ศร
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 เม.ย. 17@ 18:41:16 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในโ
 
ข่าวประกวดราคาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 5,611 หลอด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 เม.ย. 17@ 18:34:45 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 เม.ย. 17@ 18:29:29 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกการประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการจั
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกการประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 เม.ย. 17@ 18:27:35 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อติดตั้งระบบทำความเย็น
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อติดตั้งระบบทำความเย็น จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 เม.ย. 17@ 18:25:00 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที