สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายกกมะตูม หมู่ 9 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างกอ่สร้างลำเหมือง คสล.สายกกมะตูม หมู่ 9 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 พ.ย. 17@ 13:57:40 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 อำเภอน้ำปาด
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ 3 บ้านนากวาง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์)
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 พ.ย. 17@ 13:50:40 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บสระน้ำบ้านท่าวังโปร่ง
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บสระน้ำบ้านท่าวังโปร่ง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 พ.ย. 17@ 12:00:39 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ แยก ทล.1045-บ้านไฮ่ฮ้า ต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 พ.ย. 17@ 16:42:33 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอทองแสนขันและอำเภ
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ แยก ทล.1214-บ้านป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ แล ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ทล.11-บ้านนาอน ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 พ.ย. 17@ 16:35:40 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อระบบแสกนและจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอ
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบแสกนและจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 พ.ย. 17@ 19:06:26 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 พ.ย. 17@ 18:51:21 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง)
 
ข่าวประกวดราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 พ.ย. 17@ 10:42:35 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง)
 
ข่าวประกวดราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 พ.ย. 17@ 10:42:35 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายทางเข้าสำนักสงฆ์โพนสวรรค์ สี่แยก รพ.สต.ห้วยไคร้ ต
 
ข่าวประกวดราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายทางเข้าสำนักสงฆ์โพนสวรรค์ สี่แยก รพ.สต.ห้วยไคร้ ตอน 2
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 พ.ย. 17@ 10:34:26 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที