สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non campliance ba
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non campliance balloon catheter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 มี.ค. 17@ 15:07:22 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานสาขาอุตรดิตถ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก
 
ข่าวประกวดราคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานสาขาอุตรดิตถ์ 
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 มี.ค. 17@ 15:04:55 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:29:41 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด campliance balloo
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด campliance balloon catheter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 500 เส้น
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:27:20 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวมจถาวรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวมจถาวรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:25:20 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 
ข่าวประกวดราคา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 40 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:23:23 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2)
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 3 แห่ง (ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:21:29 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 มี.ค. 17@ 17:19:30 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 6 สายทาง ต.หาดสองแคว
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบิรหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 6 สายทาง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:27:29 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.น
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:22:06 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.27 วินาที