สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
STDB  
  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกลาย
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ต.ค. 18@ 10:59:09 ICT (21 ครั้ง)
(มีต่อ... | 181 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบึงหลัก
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ต.ค. 18@ 10:56:36 ICT (27 ครั้ง)
(มีต่อ... | 166 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรา
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ต.ค. 18@ 17:03:45 ICT (24 ครั้ง)
(มีต่อ... | 136 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ สำหรับโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำพี
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ต.ค. 18@ 16:57:42 ICT (37 ครั้ง)
(มีต่อ... | 160 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ สำหรับงานฝายบ้านวังหัวดอกพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำหมั
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ต.ค. 18@ 16:55:32 ICT (16 ครั้ง)
(มีต่อ... | 148 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดในมหาวิทยาลัย(ทั้งระบบ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 17:35:41 ICT (24 ครั้ง)
(มีต่อ... | 129 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร ICIT (ครั้งที่ ๓) ของ มหาวิทยา
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 17:33:57 ICT (20 ครั้ง)
(มีต่อ... | 144 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำโครงการน้ำริดช่วง ๒ ฯ ของโค
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 17:31:59 ICT (18 ครั้ง)
(มีต่อ... | 148 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขุดลอกคลองโยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำสายใหญ่น้ำริ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 17:30:16 ICT (9 ครั้ง)
(มีต่อ... | 162 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำสายใหญ่น้ำริดช่วง 2
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 17:28:08 ICT (14 ครั้ง)
(มีต่อ... | 151 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 

 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที