สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน(ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดรา
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน(ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ย. 19@ 21:27:16 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ (IP PBX) ฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ (IP PBX) ฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.ย. 19@ 14:34:21 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศฯประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประมาณ 200 รายกา
 
ข่าวประกวดราคาประกาศฯประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประมาณ 200 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 23 ก.ย. 19@ 16:24:07 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยน้อยกา ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยน้อยกา ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 22:39:55 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 13.5 (
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 13.5 (ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านโคก หมู่3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคกฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 22:37:14 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำในหมู่บ้าน หมู่4 บ้านห้วยยศ ต.ม่วงเจ็
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำในหมู่บ้าน หมู่4 บ้านห้วยยศ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคกฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 22:33:04 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบท่อส่งน้ำ(ป่าช้าม่ว
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบท่อส่งน้ำ(ป่าช้าม่วงชุม) บ้านม่วงชุม หมู่3 ต.นาขุม อ.บ้านโคกฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 22:30:39 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้าน บ้านวังสัมพันธ์ หมู่3 ต.ม่วงเจ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้าน บ้านวังสัมพันธ์ หมู่3 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคกฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 22:27:00 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น13.5 บ้านห้วครั่ง
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น13.5 บ้านห้วครั่ง (สำนักสงฆ์) ม.4 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.ย. 19@ 21:55:55 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังโป่ง1 หมู่
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังโป่ง1 หมู่ 8 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:53:39 ICT (50 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที