สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
STDB  
  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะตามกระดูกสันหลัง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อโลหะตามกระดูกสันหลัง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 01 ส.ค. 18@ 09:54:12 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยา Siroti
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยา Sirotimus ด้านการตีบซ้ำ (Drug Elutimg Stent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 01 ส.ค. 18@ 09:51:39 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดออกจอวีดีทัศน์พร้อม Hysteroscopy and bipolar intrau
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดออกจอวีดีทัศน์พร้อม Hysteroscopy and bipolar intrauterine electrosurgery ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 31 ก.ค. 18@ 10:08:26 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหม
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ค. 18@ 13:30:08 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหมัน อ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ค. 18@ 13:26:24 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตั
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด (ULTRASOUND) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ค. 18@ 11:31:29 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่คลื่นวิทยุเพื่อทำการผ่าตัดในโพรงจมูกช่องปากและค
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่คลื่นวิทยุเพื่อทำการผ่าตัดในโพรงจมูกช่องปากและคอ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ค. 18@ 11:28:20 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.ค. 18@ 16:30:40 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นสองห้องปรับอัตราการเต้นอั
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นสองห้องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber paxwmaket witj rate responsive DDDR) ชนิดเข้าเครื่อง MRI พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.ค. 18@ 16:29:06 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่ง Mitral จำนวน 3 รา
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่ง Mitral จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.ค. 18@ 16:26:12 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 

 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที