สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น รวมจำนวน 4 โครงการ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น รวมจำนวน 4 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:18:44 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค จำนวน 63 บ่อ ในพื้นที่ ต.แม
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นห้วยโป่ง คลองแม่พูล กักเก็บน้ำเพื่อเสริมระบบประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:11:55 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นห้วยโป่ง คลองแม่พูล กักเก็บน้ำเพื่อเสริมระบบปร
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นห้วยโป่ง คลองแม่พูล กักเก็บน้ำเพื่อเสริมระบบประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:09:36 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองแม่พร่อง กักเก็บน้ำเพื่อเสริมระบบประปา ใช้ในการอุปโภค บ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกคลองแม่พร่อง กักเก็บน้ำเพื่อเสริมระบบประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านหมู่ที่ 4,5,9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 มี.ค. 17@ 10:06:56 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ.ลับแล จ.อุตรดิ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 17:08:03 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 
ข่าวประกวดราคาแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 งานป้ายจราจร
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 16:51:22 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาวังกะพี้
 
ข่าวประกวดราคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาวังกะพี้
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 16:49:34 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองบง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำปร
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกคลองบง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปาในชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านนาคะนึง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 16:38:38 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองบง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านห
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกคลองบง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 16:36:36 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยใหญ่ตอนล่าง เพื่อกักเก็บน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน ห
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยใหญ่ตอนล่าง เพื่อกักเก็บน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ด.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 มี.ค. 17@ 16:33:52 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.39 วินาที