สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิฯ การติดตั้งไฟฟ้าฯตอนนาอิน-ชัยมงคลฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิฯ การติดตั้งไฟฟ้าฯตอนนาอิน-ชัยมงคลฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 มิ.ย. 19@ 09:54:45 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะฯโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯตอนขึงหลัก-หนองน้
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะฯโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯตอนขึงหลัก-หนองน้ำเขียวฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 มิ.ย. 19@ 09:51:15 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอบัุตเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ ตอนพญาแมน-ไร่ฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 มิ.ย. 19@ 09:47:37 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมหลัก พัฒนาทรั
 
ข่าวประกวดราคาประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมหลัก พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรย่อย พัฒนาบ่อเกลือ (โรงสูบเกลือสินเธาว์) บ้านบ่อเบี้ย หมู่1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 มิ.ย. 19@ 10:52:12 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ (ไก่ชำแหละ) จำนวน 6 รายการฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ (ไก่ชำแหละ) จำนวน 6 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:57:16 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารทางการแพทย์) จำนวน 6 รายการฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารทางการแพทย์) จำนวน 6 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:54:57 ICT (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน 9 รายการฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน 9 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:52:42 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:50:26 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวหใจเต้นเร็วผิดจ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวหใจเต้นเร็วผิดจังหวัดฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:45:10 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างถมดินอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2) ณ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างถมดินอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 19 มิ.ย. 19@ 18:42:23 ICT (28 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที