สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................



...................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง หมู่ 9 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง หมู่ 9 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:52:05 ICT (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า(ตรอกแหน)บ้านวังกะ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า(ตรอกแหน)บ้านวังกะพี้ หมู่ 4 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:50:28 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8 ต.วังกะพี้ อ.เมือ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:48:10 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านม่อนหินขาว หมู่ 10 ต.ผา
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านม่อนหินขาว หมู่ 10 ต.ผาจุก อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:45:07 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง หมู่ 3 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง หมู่ 3 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:42:17 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองบัวขาว หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองบัวขาว หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:40:03 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตำบลผาจุก จำนวน 8 จุด
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต.ผาจุก จำนวน 8 จุด(หมู่ 8 จำนวน 6 จุด หมู่ 2 จำนวน 1 จุด หมู่ 12 จำนวน 1 จุด)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 21:21:47 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 ต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 ต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 17:22:56 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือดฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือดฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 16:53:08 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บโลหิตระบบสูญญากาศ จำนวน 4 รายการฯ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อหลอดเก็บโลหิตระบบสูญญากาศ จำนวน 4 รายการฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.ย. 19@ 16:40:59 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................


..........................



..........................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  










 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที