สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาซื้อเครื่องสีข้าวติดรถเทลเลอร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
 
ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสีข้าวติดรถเทลเลอร์ ครั้งที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 พ.ย. 17@ 16:26:08 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า 1.
 
ข่าวประกวดราคาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 KW พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า และโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 พ.ย. 17@ 16:23:08 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรัด บ้านวังสีสูบ หมู่ที
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรัด บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 พ.ย. 17@ 16:21:13 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 พ.ย. 17@ 16:19:33 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาซื้อสินค้า (ครุภัณฑ์การแพทย์) จำนว
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาซื้อสินค้า (ครุภัณฑ์การแพทย์) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 01 พ.ย. 17@ 16:20:48 ICT (29 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมสายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 01 พ.ย. 17@ 16:19:21 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างก
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริหารรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ต.ค. 17@ 15:46:32 ICT (33 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ต.ค. 17@ 15:26:26 ICT (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดินแดง (ช่วงภายในหมู่บ้านวังผักรุง) หมู่ที่ 3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 16:41:06 ICT (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคล
 
ข่าวประกวดราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนาคะนึง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ต.ค. 17@ 12:47:33 ICT (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที