สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: *** "ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป " ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
GES Survey Online  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีความประสงค์จะการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 10:41:30 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
 
ข่าวประกวดราคาแก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 10:37:22 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 10:35:22 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 10:32:51 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ส.ค. 17@ 09:59:00 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน
 
ข่าวประกวดราคาด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:18:14 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนต
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีความประสงค์จะการขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:14:22 ICT (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าไฟเบอ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:12:04 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำดพเนินการ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:10:21 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:06:03 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning  


 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที