สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และห
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 หลัง
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 ก.ค. 17@ 15:44:25 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 จำนวน 31 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ค. 17@ 11:43:35 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลท่าเสา จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) และโครงการต่อเติมหลังคมคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 17 ก.ค. 17@ 11:01:32 ICT (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพย
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 15:14:09 ICT (51 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่า
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 15:12:24 ICT (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ กิจกรรม ปรับ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 14:40:16 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกการประกาศสอบเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย จำนวน 1
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกการประกาศสอบเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 14:37:06 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเห
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจำนวน 15 โครงการ ภายในตำบลบ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ก.ค. 17@ 14:34:50 ICT (28 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อ โครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลป่าเซ่า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 31 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ก.ค. 17@ 14:31:45 ICT (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Pecycling) แยกทางหลวงหมายเลข 11-บึงกะโล่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 11 ก.ค. 17@ 16:19:33 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที