สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
STDB  
  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ โดยสร้างภาพสา
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ โดยสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก ชนิดการแสดงผล Contact Forec (Thermocoo catheter for CARTO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 ก.ค. 18@ 09:06:13 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทัน
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 18@ 17:44:30 ICT (17 ครั้ง)
(มีต่อ... | 133 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อพาสม่า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ของโ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 18@ 17:38:40 ICT (17 ครั้ง)
(มีต่อ... | 143 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราซื้อท่อชนิดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราซื้อท่อชนิดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปรากฏ ม.1 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 18@ 15:13:05 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ ม.1 พร้อมระ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ ม.1 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 18@ 15:10:04 ICT (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
 
ข่าวประกวดราคาประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 มิ.ย. 18@ 16:27:36 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอน
 
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตแยก ทล.11-เขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์(ระยะที่ 2)

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 มิ.ย. 18@ 17:22:52 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่
 
ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 มิ.ย. 18@ 17:22:52 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 2 รายงาน ด้วย
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 2 รายงาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 มิ.ย. 18@ 17:16:37 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประก
 
ข่าวประกวดราคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 มิ.ย. 18@ 17:13:53 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 

 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที