สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: *** "ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป " ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
GES Survey Online  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทางเดินชั้นล่าง-ชั้นบน
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทางเดินชั้นล่าง-ชั้นบน ทางลาด ห้องน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:03:01 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างโครงการปรัปบรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทองอิเ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรัปบรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทองอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 17@ 17:01:13 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 
ข่าวประกวดราคาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 16:10:26 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลน้ำริด มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 16:05:59 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7และ9-12 (จำนวน 20 สาย)
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7และ9-12 (จำนวน 20 สาย) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 15:58:46 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบลหาดสองแคว สายลำชำ-ห
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบลหาดสองแคว สายลำชำ-หนองขาว หมู่ที่ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 15:56:11 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว มีความประสงค์จะประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 15:52:32 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ส.ค. 17@ 15:51:09 ICT (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อเนื่อ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อเนื่อง) กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสาธารณในหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 3 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ส.ค. 17@ 17:15:25 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์(ต่อเนื่อง) กิจกรรม พัฒนาเส้นทางสาธารณในหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 3 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ส.ค. 17@ 16:08:40 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning  


 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที