สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 4) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 4) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 17:36:23 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 4) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครั้งที่4)ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 17:23:25 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่4 บ้านเกาะไทย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่4 บ้านเกาะไทย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 19@ 18:50:18 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายผิวช่องจราจรเป็นถนนสี่ช
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายผิวช่องจราจรเป็นถนนสี่ช่องทาง ทางแยกจากถนนสาย 117 เข้า อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และ 1104 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 19@ 17:19:22 ICT (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านท่าดินแดงถึงบ้าน
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านท่าดินแดงถึงบ้านคลองวัดไพร หมู่ 5 และหมู่ 8 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 19@ 17:11:43 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิดเคปซีลสายบ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7-บ้านห้วยคา หมู
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิดเคปซีลสายบ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7-บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมืองฯ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 19@ 17:09:05 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายผิวจราจรเป็นสถนนส
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายผิวจราจรเป็นสถนนสี่ช่องทาง ทางแยกจากถนนสาย 117 เข้าอำเภอพิชัย อต 1104 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 01 มี.ค. 19@ 17:52:44 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสาร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีตสายทางแยกบ้านท่าดินแดงถึงบ้า
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสาร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีตสายทางแยกบ้านท่าดินแดงถึงบ้านคลองวัดไพรหมู่ 5 และหมู่ 8 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 01 มี.ค. 19@ 11:43:06 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลสายบ้านคลองกะชี หมู่ 7 บ้านห้วยค่า หมู่
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลสายบ้านคลองกะชี หมู่ 7 บ้านห้วยค่า หมู่ 9 ต.ในเมืองฯ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ก.พ. 19@ 16:07:36 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ก.พ. 19@ 16:00:01 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที