สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
STDB  
  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอน
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล 11 เขื่อนผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 มิ.ย. 18@ 17:10:50 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) การประกวดหมู่บ้านประจำปี 2561 ณ บ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) การประกวดหมู่บ้านประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยเนียม หมู่ 5 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 16:49:37 ICT (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปราก
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 14:51:26 ICT (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 18@ 14:45:40 ICT (44 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา lmipem+cilastatin sod. inj-500mg+500mg
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา lmipem+cilastatin sod. inj-500mg+500mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 18@ 14:42:30 ICT (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด ระดับสารบ่งชี้มะเร็ง และระบบภูมิคุ้มกันการติดเชื้อในเลือด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 18@ 10:55:20 ICT (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ด
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 18@ 10:50:14 ICT (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 18@ 10:46:41 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติฯ ของโรงพยาบาลอุ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 มิ.ย. 18@ 18:33:22 ICT (68 ครั้ง)
(มีต่อ... | 133 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงตกศัลยกรรมเก่าชั้น ๒ เป็นหอผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบา
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 มิ.ย. 18@ 18:30:27 ICT (67 ครั้ง)
(มีต่อ... | 136 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 

 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที