สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 
ข่าวประกวดราคาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 16:57:25 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ บ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้อยน้ำแพ หมู่ที่ 6 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 15:51:45 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดกลาง บ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยครั่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 15:48:31 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ต่อเนื่อง) กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ต่อเนื่อง) กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1  ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 15:44:31 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 ต.นาขุม อ.บ้
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 15:40:16 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงช้าง
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 มี.ค. 17@ 15:38:12 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงโรย) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงโรย) หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 มี.ค. 17@ 17:12:24 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ต.บ้านฝ
 
ข่าวประกวดราคาราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 มี.ค. 17@ 17:10:33 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย-ดอนปากห้วยแค) หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 มี.ค. 17@ 17:08:12 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระน้ำชำ) หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระน้ำชำ) หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 มี.ค. 17@ 17:04:55 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที