สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ราคากลางโครงการเสริมสร้างการมีรายได้ด้วยการเลี้ยงปลาในกระชัง ปี 2558/หน่วยงานเจ้
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการเสริมสร้างการมีรายได้ด้วยการเลี้ยงปลาในกระชัง ปี 2558/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 มี.ค. 16@ 17:17:20 ICT (43 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558/หน่วยงานเจ้าของโ
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 มี.ค. 16@ 17:15:05 ICT (48 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 มี.ค. 16@ 19:06:41 ICT (53 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทาง Para Asphatic concrete สายทางอินทราชา หมู่ที่ 2 บ้า
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทาง Para Asphatic concrete สายทางอินทราชา หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:33:39 ICT (59 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดแพร่
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:29:59 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:27:46 ICT (56 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:24:11 ICT (64 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักราชการ
 
ข่าวประกวดราคากรมส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักราชการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:22:04 ICT (62 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:06:18 ICT (56 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 วังทองเหลือ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 วังทองเหลือ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 16 มี.ค. 16@ 18:04:32 ICT (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  
 
คู่มือ/ขั้นตอนจัดทำบัตรฯ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที