สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี 41 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) มีกำหนดระยะเวลา 365 ว
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) มีกำหนดระยะเวลา 365 วัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:53:13 ICT (57 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน
 
ข่าวประกวดราคาด้วยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมการศึกษา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:48:41 ICT (56 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประมาณ 700000 ลูกบาศก์เมตร มีกำหนดระยะเวลา
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประมาณ 700000 ลูกบาศก์เมตร มีกำหนดระยะเวลา 365 วัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:45:06 ICT (56 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานปรับระดับผิว
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานปรับระดับผิวทาง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:40:57 ICT (57 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมา มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานปรับระดับผิ
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลังหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานปรับระดับผิวทาง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:37:47 ICT (53 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมา มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานเสริมผิวแอส
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศงานปรับระดับผิวทาง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:33:56 ICT (61 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำการมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศงานปรับร
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศงานปรับระดับผิวทาง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:30:30 ICT (53 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านคุ้งตะเภา บรรจ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านคุ้งตะเภา บรรจบทางหลวงหมายเลข11 หมู่ที่2-3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:27:12 ICT (54 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางหมู่บ้านคุ้งตะเภา
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางหมู่บ้านคุ้งตะเภา (บ้านไร่) หมู่ที่4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:23:14 ICT (62 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านบ่อพระ-หา
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภามีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง PARA  ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านบ่อพระ-หาดเสือเต้น หมู่ที่6 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 30 ก.ย. 15@ 11:19:14 ICT (52 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที