สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 
ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:36:59 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2559
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2559
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:28:33 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 255
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:26:07 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 200 แห่ง ในบริเวณพื้นที่อุทยานลำน้ำน่าน
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:21:54 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่า
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:16:53 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ. 1-047 บ้านหม้อ - บ้านคลองกระพั้ว ต.บ้านหม้อ - ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:06:46 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete
 
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย อต .ถ.1-058 บ้านแม่พร่อง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง - ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 21:02:33 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 รานการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 20:59:21 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องส่องก
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องส่องกระเพราลไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ (Gastroduodenscope Colonoscope) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 20:57:13 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมโรงเรีอนตลาดจำหน่ายผลไม้ต.นานกกก
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมโรงเรีอนตลาดจำหน่ายผลไม้ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ย. 15@ 17:05:38 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  
 
คู่มือ/ขั้นตอนจัดทำบัตรฯ  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที