สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: *** "ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป " ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
GES Survey Online  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7และ9-12 (จำนวน 12 สาย)
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7และ9-12 (จำนวน 12 สาย) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ส.ค. 17@ 15:36:43 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเข้า ค.ส.ล.สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.แม่พูล
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเข้า ค.ส.ล.สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ส.ค. 17@ 15:34:01 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผ
 
ข่าวประกวดราคาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบที่ 2
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ส.ค. 17@ 15:32:05 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 17:02:19 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 16:59:14 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา Guiding catheter
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา Guiding catheter

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 16:57:40 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 
ข่าวประกวดราคาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 16:55:28 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังห
 
ข่าวประกวดราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:39:47 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:36:57 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:35:03 ICT (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning  


 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที