สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑
 
ข่าวประกวดราคากรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑ จุถุงละ 50 กก.ถึงกระดาษหนาไม่น้องกว่า 3 ชั้น จำนวน 1642 ถุง จำนวน 1 รายการ วงเงินประมาณ 283135 บาท
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 15:04:06 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดต่างๆ เลขที่ 16/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซ้อ มอก.20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนานต่าง จำนวน 2 รายการ วงเงินประมาณ 336601 บาท
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:55:15 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อต ถ1 - 002
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อต ถ1 - 002 บ้านเด่นกระต่าย - บ้านพระฝาง ตำบลคุ้งตะเภา - ตำบลผาจุก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4188 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:48:35 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สาย อต ถ1 - 046 บ้านวังสะโม บ้านคอรุม ตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย พื้นที่ไม่น้อยกว่า1938 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:42:33 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สาย อต. ถ 1-030 บ้านน้ำสิงห์ - น้ำหมัน ตำบลหาดล้า - น้ำหมัน อำเภอท่าปลา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.250 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:27:21 UTC (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อต.ถ 1.052 บ้านท่าสัก - บ้านแหลมคูณ ตำบลท่าสัก หาดสองแคว อำเภอพิชัย -  อำเภอตรอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2592 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:18:18 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก (สถ.ศพด
 
ข่าวประกวดราคาด้วยเทศบาลตำบลตรอน มีความประสลค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเก็กเล็ก(สถ.ศพก.3) ขนาน 81-100 ตน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ขนานดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร จำนนวน 2,274,000  บาท ราคากลาง 2,526,000
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 14:06:03 UTC (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแสนตอ - ห้วยไคร้ หมู่ 4 บ้านแสนตอ ด้วยระบบอ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย แสนตอ - ห้วยไคร้ ขนานดกว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4620 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ต.ค. 14@ 13:53:06 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ร่างขอบเขตของงานฯ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์ฟากท่า (TOR)
 
ข่าวประกวดราคาร่างขอบเขตของงานฯ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์ฟากท่า (TOR)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 14:25:15 UTC (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 006/2558)
 
ข่าวประกวดราคา

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย พช.๒o๓o แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ - บ้านนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง ๓.๙oo กม. โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 14@ 14:13:32 UTC (33 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.95 วินาที