สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาด วัดกกต้องสามัคคี ต.ฟากท่า อ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาด วัดกกต้องสามัคคี ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 11:11:09 UTC (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/9/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบำรุงทางหลวงปี 2558 งานจ้างเหมาทำการงานผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.288+856 - กม.291+672
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 11:07:56 UTC (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/8/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบูรณะทางสายหลัก ปี 2558 รหัสงาน 28002 งานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน + ชันมงคล ระหว่าง กม.272+398- กม.276+161 (RT.)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 11:03:42 UTC (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/7/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2558 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธี (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.210+107 - กม.212+246
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 10:58:57 UTC (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
 
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 10:53:52 UTC (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 10:49:36 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 10:44:27 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อต.2 (E)/ม.2/9/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2558 งานปรับปรุงทางหลวง (Pavement In-Place Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนวังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.32+700 - กม.35+950
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 10:26:34 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อต.2 (E)/ม.2/8/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2558 งานบูรณาทางผิวทางแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.371+806-กม.373+616
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 14@ 09:49:09 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อต.2 (E)/ม.2/7/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง โดยแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล๋กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2558 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recyling) ในทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.115+800 - กม.117+925
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 พ.ย. 14@ 16:45:54 UTC (14 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.36 วินาที