สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ จำนวน 3 โครงการ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ จำนวน 3 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ค. 16@ 10:21:13 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคุมลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยเทศบาลตำบลท่าเสา  จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคุมลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:22:59 ICT (84 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเฉย-บ้านห้วยเกียงพ
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามมีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่เฉย-บ้านห้วยเกียงพา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:20:08 ICT (75 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:15:59 ICT (74 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:14:22 ICT (68 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
ข่าวประกวดราคาด้วยโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา2559 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 114 รายการ (25,650 เล่ม)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:10:12 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กเทอร์นิกส์
 
ข่าวประกวดราคาด้วยเทศบาลตำบลน้ำริด มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 16:04:10 ICT (59 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อสายส่วนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน(Bolloon Catheter)ชนิด
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถื มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อสายส่วนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน(Bolloon Catheter)ชนิด Non Compliane Bolloon Catheterโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอร์นิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 15:55:32 ICT (65 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อสายส่วนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อสายส่วนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Drug Eluting Stent)โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กเทอร์นิกส์(e-bidding)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 15:48:26 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอร์นิกส์ (e-
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประส่งค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอร์นิกส์ (e-bidding)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 15:41:44 ICT (59 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที