สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.2 /ม.2/28/2558
 
ข่าวประกวดราคาแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดเหมาทำการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต  น้ำพร้า ระหว่าง กม.3+900 กม.6+200 ปริมาณงาน 2.300 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 12:19:09 UTC (42 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซือหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลศรีพนมมาศ มีความประสงค์จะสอบราคาซือหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกา 2558
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 12:12:45 UTC (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 035/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พช.5064 แยกทางหลวงหมายเลข พช.3034 - เขตตำบลห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.200 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 12:10:15 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 036/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านห้วยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.300 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 12:05:04 UTC (38 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 037/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท  มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พล.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านวังสำโรง อ.เมือง,วังทอง จ.พิษณุโลก ระยะทาง 4.500 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:56:07 UTC (36 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 039/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย ระยะทาง 2.500 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:52:48 UTC (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 038/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านดงสมอ อ.เมืองพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ระยะทาง 3.800 กม.
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:49:33 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจัดซื้อผ้าขนหนู Cotton อย่างดี คละสี ขนาด 28 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว พร้อมปักอัก
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อผ้าขนหนู Cotton อย่างดี คละสี ขนาด 28 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว พร้อมปักอักษร "อบจ อุตรดิตถ์" (สีน้ำเงิน) สูง 1.5 เซนติเมตร ทุกผืน จำนวน 14,000 ผืน
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:45:11 UTC (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง มีความประสงค์จะประกาศสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1,5 จำนวน  2 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:41:50 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง จำนวน 1 แห่ง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 05 เม.ย. 15@ 11:38:21 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที