สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 051/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงขนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมางานฉาบผิวลาบยางสเลอรี่ซีล (para slurry seal) สายทาง สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054-บ้านคลองด่าน อ.สรีสำโรง ,เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 17:33:03 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 052/2558
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมางานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล  (Para Slurry Seal) สายทาง สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1327 - ถ้ำเจ้าราม อ.คิรีมาศ จ.สุโขทัย
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 17:30:10 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะเฟือง 3 หมู่ที่ 3 ต.ท่
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะเฟือง 3 หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 17:23:54 UTC (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง หมู่ที่ 4
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง หมู่ที่ 4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:59:43 UTC (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,0
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:53:45 UTC (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ขนาดสูง 3
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาง 16.00 เมตร  หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 3) ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:47:51 UTC (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ ของหมู่ที่ 1,7 ต.น
 
ข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ ของหมู่ที่ 1,7 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:44:27 UTC (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาโรงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดิน
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลท่าเสา จะดำเนินการจ้างเหมาโรงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:42:11 UTC (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบแพลอย พร้อมปรับปรุงระบบกรองน้ำเดิม (ครั้งที่
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลท่าสัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบแพลอย พร้อมปรับปรุงระบบกรองน้ำเดิม (ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:39:11 UTC (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7 ชั้น
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7 ชั้น โดยการเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟท์ 3 ตัว เพื่อใช้ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 15@ 15:36:38 UTC (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
 

 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.38 วินาที