สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

...................................

  


 
คืนความสุขให้คนในชาติ  
 
  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
link หน่วยงานราชการ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 014/2558)
 
ข่าวประกวดราคา

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชลบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย พช.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 21 เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.659 กม.

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 ต.ค. 14@ 10:45:10 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 015/2558)
 
ข่าวประกวดราคา

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชลบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมางาอำนวยการความปลอกภัย ฉาบผิวทางแบบ Para  Slury seal สายทาง สท. 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 บ้าหนองกระดิ่ง อำเภอกงไกรลาศ,คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 2.100 กม. 

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 ต.ค. 14@ 10:30:38 UTC (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 016/2558)
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชลบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด ASPHALRIC CON CONCRETE สายบ้านสะพานยาว ม.10-บ้านสานสามัคคี ม.6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 ต.ค. 14@ 10:11:08 UTC (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 017/2558)
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชลบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่ิสร้างสะพานคลองไคตะไก ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งานสะพานผิดจราจรกว้าง 8.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ความยาว 80.000 เมตรฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 21 ต.ค. 14@ 09:59:52 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเด่นเหล็ก-บ้านปากห้วยแค ด้วยระบบอิเล็กทร
 
ข่าวประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเด่นเหล็ก - บ้านปากห้วยแค ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:59:02 UTC (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านต้นม่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2500 ตารางเมตร
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:54:55 UTC (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโ
 
ข่าวประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลบ้านโคน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:49:27 UTC (43 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
 
ข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:44:49 UTC (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน จังหวัดอุต
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ว ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนและรายการประมาณราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:41:37 UTC (36 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแสนตอ - ห้วยไคร้ หมู่ 4 บ้านแสนตอ ด้วยระบบอ
 
ข่าวประกวดราคา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแสนตอ - ห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 บ้านแสรตอ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ต.ค. 14@ 14:36:14 UTC (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
ศูนย์บริการร่วม(Counterservice)  
 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๕๖
 แผนการออกหน่วยปี ๒๕๕๗
 ปฏิทินการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๖
 คำขอรับบริการ 

 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที