สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ส
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 ก.พ. 18@ 16:37:47 ICT (62 ครั้ง)
(มีต่อ... | 179 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอย3 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอย3 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 17:01:13 ICT (64 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอย3 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอย3 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 17:01:13 ICT (102 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอำเภอพิชัย
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 14:38:17 ICT (59 ครั้ง)
(มีต่อ... | 183 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:55:32 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:55:31 ICT (54 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:55:31 ICT (48 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโสน - บึงมาย หมู่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลั
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโสน - บึงมาย หมู่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:52:23 ICT (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโสน - บึงมาย หมู่ 5 ตำบลทุ่ง
 
ข่าวประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโสน - บึงมาย หมู่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:52:22 ICT (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนบ้านห้วยเนียม หมู่ 5 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรด
 
ข่าวประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนบ้านห้วยเนียม หมู่ 5 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ก.พ. 18@ 11:30:39 ICT (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
 
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที