สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ของโครงการงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.24+000-กม.29
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ม.ค. 18@ 17:22:22 ICT (23 ครั้ง)
(มีต่อ... | 177 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมคลองตรอนบริเวณชุมชนสันเนิน หมู่ที่
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ม.ค. 18@ 10:25:16 ICT (35 ครั้ง)
(มีต่อ... | 158 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้สะพานปรมินทร์หมู่ที่ 4 ต.บ้
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ม.ค. 18@ 16:43:47 ICT (21 ครั้ง)
(มีต่อ... | 154 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปล้อง หมู่ที่ 7
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ม.ค. 18@ 16:40:46 ICT (20 ครั้ง)
(มีต่อ... | 143 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.541(บางส
 
ข่าวประกวดราคาผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.541(บางส่วน) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 ม.ค. 18@ 17:35:12 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล รุ่น ALLURA XPER FD 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 ม.ค. 18@ 17:29:16 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยเคาะ หมู่ที่ 6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรด
 
ข่าวประกวดราคาประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยเคาะ หมู่ที่ 6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 15 ม.ค. 18@ 16:32:08 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา ด้วยวิธ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 15 ม.ค. 18@ 16:32:08 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา ด้วยวิธ
 
ข่าวประกวดราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 15 ม.ค. 18@ 16:32:08 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนต
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 15 ม.ค. 18@ 16:05:46 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที