สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้นฯ ของโรงพยาบาลอุตรดิต
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ไม่ใช้สารยึดกระดูก(Bipolar endomprosthesis cementess) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 15 ม.ค. 18@ 15:26:53 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองปล้องหมู่ที่ 7 ต.บ้านดารา อ.พิชัย
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองปล้องหมู่ที่ 7 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 08 ม.ค. 18@ 17:50:52 ICT (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้สะพานปรมินทร์หมู่ที่ 4 ตำ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้สะพานปรมินทร์ หมู่ที่ 4 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 08 ม.ค. 18@ 15:14:55 ICT (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางจ้างเหมาจัดหาขบวนแห่เครื่องสักการะพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดฯ ประจำปี 2
 
ข่าวประกวดราคาโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 ม.ค. 18@ 14:37:49 ICT (33 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ระยะเวลาเ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ระยะเวลาเช่า 3 ปี (36 เดือน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ม.ค. 18@ 10:21:02 ICT (32 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่่ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ ของ อบต.หาดสองแ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของอบต.หาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ธ.ค. 17@ 17:55:07 ICT (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีในจังหวัดอุตรดิตถ์(ก
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ธ.ค. 17@ 15:08:09 ICT (41 ครั้ง)
(มีต่อ... | 151 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบสามหัวก๊อก ครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 ธ.ค. 17@ 10:47:45 ICT (33 ครั้ง)
(มีต่อ... | 176 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก(TKR without patella)
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 ธ.ค. 17@ 10:47:45 ICT (26 ครั้ง)
(มีต่อ... | 158 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 8 รายการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ธ.ค. 17@ 18:49:47 ICT (35 ครั้ง)
(มีต่อ... | 116 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที