สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองมะเกลือ หมู่ที่ 4 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิต
 
ข่าวประกวดราคายกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองมะเกลือ หมู่ที่ 4 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 17:22:33 ICT (13 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ภายในที่ว่าการอำเภอน้ำปาด หมู่ที่
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ภายในที่ว่าการอำเภอน้ำปาด หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 16:42:41 ICT (20 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ก.ย. 17@ 11:40:04 ICT (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดิน
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดินแดง (ช่วงภายในหมู่บ้านวังผักรุง) หมู่ที่ 3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 ก.ย. 17@ 15:57:41 ICT (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง(หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง(หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว) อำเภอน้ำปาด
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 24 ก.ย. 17@ 22:55:41 ICT (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.ย. 17@ 15:53:04 ICT (22 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ต.บ้านฝาย อ.น้ำปา
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงแดง หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว  ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 ก.ย. 17@ 16:54:12 ICT (28 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงกะชี-พระเสด็จ หมู่ที่ 7ต.
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลพระเสด็จ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงกะชี-พระเสด็จ หมู่ที่ 7ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 ก.ย. 17@ 16:41:00 ICT (59 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมหัวตรวจ ด้วยวิธีประก
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมหัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 ก.ย. 17@ 18:13:39 ICT (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนต่อเตียงสำหรับ
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนต่อเตียงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ 360 องศา
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 ก.ย. 17@ 18:12:21 ICT (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
Warning  


 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที