สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน อบต.บ้านด่าน อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 17:11:47 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสู หมู่3 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสู หมู่3 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 17:09:38 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่8 ต.วังก
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่8 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 17:07:27 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่8 ต.ผาจ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่8 ต.ผาจุก อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 17:04:34 ICT (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า (ตรอก
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า (ตรอกแหน) บ้านวังกะพี้ หมู่4 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 17:02:17 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวั
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังโป่ง 1 หมู่8 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 16:59:31 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฟอถึงสูง หมู่9 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฟอถึงสูง หมู่9 ต.วังกะพี้ อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 16:56:43 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ้านม่อนหินขาว หม่
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ้านม่อนหินขาว หมู่10 ต.ผาจุก อ.เมืองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 16:54:44 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 ต.งิ้วงา
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 ต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 16:51:51 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองบัวขาว หมู่5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
 
ข่าวประกวดราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองบัวขาว หมู่5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 16:47:48 ICT (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
 
 
 
บริการภาครัฐ  

........................ 

......................

......................

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
 
 
การจัดหาคอมพิวเตอร์  
 
 
Warning  


 
ประธาน Asean ของไทย  
  
 
ระบบนัดงานผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การใช้พลังงานภาครัฐ  
 
 
  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
Uttaradit Plan  
  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที