สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: *** "ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป " ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
GES Survey Online  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวประกวดราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 ประกวดราคาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 ml solotion for infusion
 
ข่าวประกวดราคา

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 ml solotion for infusion ฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:33:29 ICT (0 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 gm and tazobactam 500 mg
 
ข่าวประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 gm and tazobactam 500 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:29:15 ICT (0 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (phantom)-FAST/Acute Abdomen จำน
 
ข่าวประกวดราคาด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์จำดำเนินการ สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (phantom)-FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 ส.ค. 17@ 15:26:42 ICT (0 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 ส.ค. 17@ 14:58:38 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์อาคารไกร่เกลี่ยศาลจังหวัดอุ
 
ข่าวประกวดราคาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์อาคารไกร่เกลี่ยศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 ส.ค. 17@ 14:56:38 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 ส.ค. 17@ 14:54:58 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีในจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ข่าวประกวดราคาราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 17@ 16:58:21 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมหัวตรวจ TEE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมหัวตรวจ TEE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 17@ 16:55:58 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) ที่ อต..1 /พ.4/6/2560
 
ข่าวประกวดราคากรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 14 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 17@ 16:54:52 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
ข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลตรอน มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 17@ 16:51:59 ICT (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 100 เรื่อง - 10 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning  


 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที