สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสูน-บ้านห้วยใส หมู่ที่ 4
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีความประสงค์จะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสูน-สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสูน-บ้านห้วยใส หมู่ที่ 4
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 ม.ค. 15@ 15:46:22 ICT (108 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 ขอเชิญรับชมรายการ
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รับชมสารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ 
                        วันที่ 20 ตุลาคม 2551  เรื่อง สถานีเกษตรสูงห้วยหยวกป่าไซ จังหวัดเชียงราย  .. 
                        วันที่ 27 ตุลาคม 2551  เรื่อง "บุญธรรม" ผู้พอเพียง
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ต.ค. 08@ 10:16:35 ICT (1351 ครั้ง)
(มีต่อ... | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครครู
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์Anonymous บันทึก "โรงเรียนเมืองเชลียงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน 5 อัตรา
1.วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.วิชาเอกเคมีหรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.วิชาเอกสังคมศึกษาหรือภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4.วิชาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5.วิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ สำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองเชลียง (เว้นวันหยุดราชการ)
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ "
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 13 ต.ค. 08@ 09:05:35 ICT (5164 ครั้ง)
(มีต่อ... | 30 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ผลการประกวดเว็ปไซต์จังหวัดและหน่วยงานของ สปมท.
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์         ผลการประกวดเว็บไซต์จังหวัดและหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกรรมการต้องเลือกจาก website จังหวัดทั้ง 75 จังหวัด ต้องเลือกให้เหลือ 10 จังหวัด และเชิญผู้แทนจังหวัดไปชี้แจงการปรับปรุงพัฒนา website ของจังหวัดในวันที่ 19 กันยายน 2551 และประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ผลเป็นดังนี้
10 จังหวัดที่เข้ารอบ คือ ชลบุรี ชุมพร ตราด ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ระนอง อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครราชสีมา
จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ จังหวัดชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ จังหวัดระนอง

          ส่วนเว็ปไซต์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้เป็นเว็ปไซต์ระดับเกรด A โดยติด 1 ใน 8 ของการประกวดเว็ปไซต์จังหวัดทั่วประเทศ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ต.ค. 08@ 10:01:13 ICT (1574 ครั้ง)
(มีต่อ... | 34 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานชุมชน
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์     ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน และเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานชุมชน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน ณห้องประชุม อบต.วังแดง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00น.เป็นต้น และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานชุมชน เทศบาลตำบลวังกะพี้ ณห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานพลังงานจังหวัดจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำแผนที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นเสนอให้ผู้บริหานำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

                                                             สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 มิ.ย. 08@ 16:42:07 ICT (4283 ครั้ง)
(มีต่อ... | 83 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดอบรมการจัดทำเว็ปไซต์
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์    กรมพัฒนาฝึมือแรงงานเปิดอบรมการจัดทำเว็ปไซต์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2551 รายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 มิ.ย. 08@ 16:11:02 ICT (9151 ครั้ง)
(มีต่อ... | 36 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ชวนบุคคล องค์กร สื่อมวลชล เสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์       พม.เชิฐชวนบุคคล องค์กร สื่อมวลชล เสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ถึง 15 กรกฎาคม ศกนี้  ส่งไปยัง ฝ่ายเลขานุการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส ตึกอาทิตย์ ทิพอาภา ชั้น 1 เลขที่ 255 บริเวณสภานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15  กรกฎาคม  2551  รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ โทร. 055-411983

แบบประวัติและผลงานสามารถมาขอได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 14 พ.ค. 08@ 09:10:22 ICT (1509 ครั้ง)
(มีต่อ... | 25 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)     การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)    -->
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ค. 08@ 10:07:45 ICT (6230 ครั้ง)
(มีต่อ... | 52 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 prakuadraka
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เรื่อง   ขอความร่วมมือส่งประกาศจัดจ้าง-จัดซื้อ

เรียนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน

สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์ ผู้จัดทำเว็บไซด์ www.prakuadraka.com

แหล่งรวมข่าวการก่อสร้าง - จัดซื้อ และสืบราคาของหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศ

ขอความร่วมมือจาก ส่วนราชการทุกภาคส่วน 

ส่งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ตู้ ปณ.12 ปณฝ.กระทรวงการคลัง พญาไท กทม. 10411

หรือ prakuadraka@sanook.com

จาก

สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์...

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 เม.ย. 08@ 13:55:24 ICT (2146 ครั้ง)
(มีต่อ... | 80 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ1 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สนใจสามารถติด
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ1 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 055-632458 คับผม
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 08 เม.ย. 08@ 15:48:07 ICT (5460 ครั้ง)
(มีต่อ... | 64 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 15 เรื่อง - 2 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.54 วินาที