สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: ตำแหน่งงานว่าง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ
 
ตำแหน่งงานว่างเทศบาลตำบลท่าเสา มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเสา จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 พ.ค. 15@ 11:43:34 ICT (144 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งงานว่าง   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 พ.ค. 12@ 16:07:13 ICT (1067 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง
 
ตำแหน่งงานว่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 21 พ.ค. 12@ 14:10:17 ICT (1471 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
 
ตำแหน่งงานว่าง     ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สยามสแควร์๗ ชั้น 13 )
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 ต.ค. 08@ 15:42:54 ICT (1795 ครั้ง)
(มีต่อ... | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบ
 
ตำแหน่งงานว่างประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบ

โพสต์โดย naynormai เมื่อ อังคาร 16 ก.ย. 2008 3:37 am

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ซึ่งรับสมัครในวันที่ 15 - 17 กันยายน 2551
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กดูที่ ลิงค์แนบมาครับ http://www.uttaradit.go.th/acrobat/jobcpd.pdf
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 16 ก.ย. 08@ 11:22:23 ICT (9411 ครั้ง)
(มีต่อ... | 62 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
 
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาล
 
ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลท่าปลา ครั้งที่ 4/2551
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 ส.ค. 08@ 10:45:18 ICT (3867 ครั้ง)
(มีต่อ... | 44 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้า
 
ตำแหน่งงานว่างด้วยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 06 ส.ค. 08@ 10:48:53 ICT (1755 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี
 
ตำแหน่งงานว่างด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 06 ส.ค. 08@ 10:47:20 ICT (1499 ครั้ง)
(มีต่อ... | 27 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ตำแหน่งงานว่างด้วยโรงเรียนบ้านท่าช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จะทำการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 06 ส.ค. 08@ 10:45:14 ICT (2164 ครั้ง)
(มีต่อ... | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
 
ตำแหน่งงานว่างรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจบัญชี
ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 06 ส.ค. 08@ 10:43:55 ICT (1794 ครั้ง)
(มีต่อ... | 18 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
ทั้งหมด 11 เรื่อง - 2 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที