สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
Click เพื่อดูประวัติ
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
??????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายพยงค์ ยาเภา
????????????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายอาภรณ์ นิลศิริ
??????????????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางกมลวรรณ จังติยานนท์
??????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ
???????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายเอกพร อานุภาพภรดร
????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรศิริ ยังมี
?????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางพยอม เทพา
??????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายผดุง ภักดี
??????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายวัฒนศักดิ์ ศุกศักดิ์
????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายเสน่ห์ เทพา
?????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางนพรัตน์ ดำคำ
?????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์
????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายนเรศ มูลประโคนชัย
?????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางเฉลิมศรี บุญมาก
??????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.มาลินี หว่างพันธ์
??????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายเส็ง แสนย่าง
????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นางนภัสนันท์ จำปาจี
?????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส. ฉัตรธิดา แสนมั่ง
??????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส เฉลิมขวัญ บุตรขัด
???????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส กุลธิดา ไชยสาร
????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายพนม เกษมพันธ์
????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายสวัสดิ์ บัวจันแดง
???????????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
นายประหยัด จุติบุตร
???????????????? ? 2
Click เพื่อดูประวัติ
นายพงศกร เทียนเงิน
???????????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
นายทวี พิชญวิวัฒน์
???????????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
นายประสงค์ บุญมี
????????????? ?3
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิโรจน์ สุขทรัพย์
????????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
นายทวี ชมภูน้อย
???????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
นายคงฤทธิ์ บุญมาติด
???????????? ?2
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.วิรัชฎา คลังกรณ์
????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส. นันทนา ลิ้มรุ่งยืนยง
????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.ชนิดา มูลแสง
???????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.มานิตษา ตาสว่าง
????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.อนิษา ชื่นชู
???????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.ประภาภรณ์ ยากองโค
????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.กนกพร บางดี
????????????????????????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายพงศภัค ชูพินิจ
?????????????
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิเชษ คำพัด
??????????????????????????

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.45 วินาที