สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่  
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
รายนาม ผวจ.อต.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
กฏหมาย ไอ.ซี.ที.

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
ส่วนค้นหา  

 ค้นหา :
 ในเว็ปอุตรดิตถ์ :

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
 
[ หน้าเว็บหลัก | เพิ่มเว็บ | เว็บมาใหม่ | เว็บยอดนิยม | เว็บที่คะแนนสูงสุด | สุ่มโชว์เว็บ ]

กลุ่ม: หน้าแรก/หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์


เรียงลำดับตาม: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เว็บเหล่านี้เรียงตาม : ชื่อ (A ถึง Z)


 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียด: โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพิ่มเมื่อ 05-Mar-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 1425 ให้คะแนน

 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด:

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

เพิ่มเมื่อ 03-Nov-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 814 ให้คะแนนคะแนน คะแนน: 9 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)รายละเอียด

 แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2  
เยี่ยมชมเว็บ: แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 รายละเอียด:

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่ง  วิรมรัตน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพิ่มเมื่อ 14-Aug-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 882 ให้คะแนน

 โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายภานุวัฒน์  สีตะวัน และ นางสาวการะเกด  จิอู๋
เพิ่มเมื่อ 14-Aug-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 812 ให้คะแนน

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  
เยี่ยมชมเว็บ: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด รายละเอียด: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 36/1 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5541-1820, 0-5541-4280
เพิ่มเมื่อ 18-Nov-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 976 ให้คะแนนคะแนน คะแนน: 10 (1 ลงคะแนน)รายละเอียด

 สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด: สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เพิ่มเมื่อ 23-Jul-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 1028 ให้คะแนน

 สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด: สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เพิ่มเมื่อ 23-Jul-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 871 ให้คะแนน

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
เยี่ยมชมเว็บ: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด:

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา  เขียวจันทร์แสง  นักวิชาการแรงงาน 5

เพิ่มเมื่อ 14-Aug-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 1098 ให้คะแนนคะแนน คะแนน: 9 (1 ลงคะแนน)รายละเอียด

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
เยี่ยมชมเว็บ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รายละเอียด: สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
เพิ่มเมื่อ 23-Jul-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 842 ให้คะแนน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
เยี่ยมชมเว็บ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เพิ่มเมื่อ 05-Mar-2008 จำนวนครั้งผู้อ่าน 1100 ให้คะแนนเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6   [ หน้าถัดไป >> ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที