เส้นทางการเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปหลวงพระบางและเวียงจันทร์ อ่านต่อ..
       สรุปข้อมูลชายแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ..
       จังหวัดพร้อมโอนทรัพย์สินและการบริหารจัดการด่านภูดู่ให้กับอบจ.อุตรดิตถ์รับผิดชอบ
 
           อ่านต่อ..
        ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ..

      นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชัย
  กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วน
  ราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีมอบ-รับ ถนนภูดู่-ปากลาย
  วันที่26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ด่านถาวรท้องถิ่นผาแก้ว
  เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว
      นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้า
   ส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดด่านถาวรรภูดู่ วันอาทิตย์
   ที่ 19 พฤษภาคม2557 ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่2 ตำบลม่วง
  เจ็ดต้นอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 
  Untitled Document
Untitled Document
กลุ่มงานข้อมูลสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร ๐๕๕-๔๐๐๗๐๐ ต่อ ๒๒๓๓๔  Email : uttaradit@moi.go.th