ข่าวประกาศและข่าวสอบราคาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข่าวลำดับที่ ชื่อข่าว
หน่วยงานประกาศ  
ประกาศวันที่
783

สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก 14 พฤศจิกายน 2549
782
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13 พฤศจิกายน 2549
781

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 13 พฤศจิกายน 2549
780
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 10 พฤศจิกายน 2549
779

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำจืด และ อาหารสัตว์น้ำ)

จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 พฤศจิกายน 2549
778
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 พฤศจิกายน 2549
777

สอบราคาซื้อหนังสือและวัสดุสำหรับห้องสมุดโรงเรียน

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 6 พฤศจิกายน 2549
776
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 3 พฤศจิกายน 2549
775
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 พฤศจิกายน 2549
774
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเจาะสำรวจธรณีและปฐพีฐานราก
กรมชลประทาน 2 พฤศจิกายน 2549
773

ประกวดราคาจ้างเหมาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม 2 พฤศจิกายน 2549
772
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 31 ตุลาคม 2549
771
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 31 ตุลาคม 2549
770
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 31 ตุลาคม 2549
769

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่งหทารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๓๙

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 18 ตุลาคม 2549
768
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสอบราคาจัดซื้อเสื้อทีเชิ้ตสีเหลือง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 20 ตุลาคม 2549
767
สอบราคาจัดซื้อซซุ้มเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 19 ตุลาคม 2549
766
สอบราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดขุ่น จำนวน 120 ตัน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 12 ตุลาคม 2549
765

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 ตุลาคม 2549
764
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 9 ตุลาคม 2549
763
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 ตุลาคม 2549
762
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 ตุลาคม 2549
761

สอบราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ตุลาคม 2549
760
สอบราคาจ้างเหมาถ่ายทำ และจัดทำวีดิทัศน ์(VCD)
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6 4 ตุลาคม 2549
759
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 29 กันยายน 2549
758
ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบออิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 25 กันยายน 2549
757
ประมูลซซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน(ครั้งที่ 3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 25 กันยายน 2549
756
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประดับไฟขวางถนน 25 จุด บริเวณถนนประชานิมิต และถนนฤดีเปรม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 22 กันยายน 2549
755

เพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ตำบลบ้านด่าน หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่าน 22 กันยายน 2549
754
สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวพ์เตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 14 กันยายน 2549
753
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 กันยายน 2549
752
ประกวดราคาจ้างเหมาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศูนย์บริการนัดท่องเที่ยวแบบครบวงจร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม 13 กันยายน 2549
751

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำกำลังหลักพร้อมอุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13 กันยายน 2549
750
สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 1 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง 13 กันยายน 2549
749
สอบราคาจ้างทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ซ่อมคืนสู่สภาพเดิม)
กรมทางหลวง 30 สิงหาคม 2549
748
สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2549
747
สอบราคาซื้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2549
746
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5,500 ลิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 12 กันยายน 2549
745

สอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นการศึกษา

โรงเรียนบ้านม่วง 11 กันยายน 2549
744
การขายตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 11 กันยายน 2549
743
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 11 กันยายน 2549
742
สอบราคาซื้อ computer lap
โรงเรียนบ้านนาไพร 11 กันยายน 2549
741
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 11 กันยายน 2549
740
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังบ้านอาจารย์มิตร หมู่ที่ 7 บ้านแพะ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 11 กันยายน 2549
739
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 11 กันยายน 2549
738
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำลอก หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 11 กันยายน 2549
737
สอบราคาซื้อวัสดุทรายและหิน หมู่มรา 1-11 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 8 กันยายน 2549
736
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะพร้อมค่าแรงคิดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 8 กันยายน 2549
735
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาธรรมสังเวชวัดเนินสว่าง
เทศบาลตำบลท่าปลา 6 กันยายน 2549
734
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าพันธุ์อาราบิก้า)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กันยายน 2549
733
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับพื้นที่-เทคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 4 กันยายน 2549
732
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชวัดเนินสวน
เทศบาลตำบลท่าปลา 6 กันยายน 2549
731
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 5 กันยายน 2549
730
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2549
729
สอบราคาซื้อหลักเขต (คสล.)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กันยายน 2549
728
สอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดฝึกของอาษาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 5 กันยายน 2549
727
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต
เทศบาลตำบลตรอน 6 กันยายน 2549
726
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 5 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 5 กันยายน 2549
725
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 5 กันยายน 2549
724
การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสโมสรจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ 5 กันยายน 2549
723
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าพันธุ์กาแฟอาราบิก้า)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ 5 กันยายน 2549
722
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2549
721
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2549
720
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 4 โครงกา
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม 4 กันยายน 2549
719
สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้นใต้ดินตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 กันยายน 2549
718
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและงานปรับปรุงอื่นๆ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 กันยายน 2549
717
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 กันยายน 2549
716

โครงการเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่) และงานดินถมหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตำบลบ้านโคก 31 สิงหาคม 2549
715
สอบราคาซื้อครุภัณฑ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 31 สิงหาคม 2549
714
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง
กรมชลประทาน 31 สิงหาคม 2549
713
ประกวดราคาจ้างด้ววยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทองแสนขัน(3)
กรมชลประทาน 31 สิงหาคม 2549
712
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ 31 สิงหาคม 2549
711
สอบราคาจ้างทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ซ่อมคืนสู่สภาพเดิม)
กรมทางหลวง 30 สิงหาคม 2549
710
สอบราคาจ้างเหมาถมดินลูกรังพร้อมทั้งปรับเกลี่ย บดอัด ปริมาณทั้งหมด 5,858 ลูกบาทศ์เมตร
เทศบาลตำบลท่าสัก 29 สิงหาคม 2549
709
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมิ่น ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 29 สิงหาคม 2549
708
สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 29 สิงหาคม 2549
707
สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ตริกคอนกรีตภายในตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 29 สิงหาคม 2549
706
ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่) และงานถมดินหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลบ้านโคก 28 สิงหาคม 2549
705
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 28 สิงหาคม 2549
704
สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา ระดับชั้นประถมศึกษา (ครั้งที่ 2 )
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 25 สิงหาคม 2549
703
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรังปรุงเส้นท่อ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2549 โครงการ 2 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (ป.อุตรดิตถ์)
สำนักงานประปาเขต 10 24 สิงหาคม 2549
702
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรังปรุงเส้นท่อ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2549 โครงการ 1 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (ป.อุตรดิตถ์)
สำนักงานประปาเขต 10 24 สิงหาคม 2549
701
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา
กรมทางหลวง 24 สิงหาคม 2549
700
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 24 สิงหาคม 2549
699
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังบรรจุน้ำ ใส ขนาด 200 ลูกบาทศ์เมตร
เทศบาลตำบลท่าสัก 23 สิงหาคม 2549
698
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววยู (ท2-13)
เทศบาลตำบลท่าสัก 23 สิงหาคม 2549
697
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 23 สิงหาคม 2549
696
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวง 22 สิงหาคม 2549
695
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ 21 สิงหาคม 2549
694
ประมูลราคาขายทอดตลาดไม้ฝาและบานประตู อาคารเรียน (อาคารทุเรียน 3)
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 21 สิงหาคม 2549
693
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 สิงหาคม 2549
692
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 18 สิงหาคม 2549
691
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 18 สิงหาคม 25449
690
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 18 สิงหาคม 2549
689
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 2549
688
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 2549
687
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 25449
686
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 22 สิงหาคม 2549
685
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 สิงหาคม 2549
684
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมนันทนาการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 สิงหาคม 25449
683
สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมทางหลวงชนบท 18 สิงหาคม 2549
682
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน (ผิวดินขนาดใหญ่มาก) บ้านผาจุก หมู่ที่ 5,6,13 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก 18 สิงหาคม 2549
681
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 25449
680
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 2549
679
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 สิงหาคม 2549
678
สอบถามราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 สิงหาคม 2549
677
สอบถามราคาก่อสร้างผนังกั้นน้ำและก่อสร้างรั่วคคอนกรีตบล็อก ที่สถานีอนามัยห้วยฮ้า,ก่อสร้างรั่วคอนกรีตบล็อกสถานีอนามัยด่านนาขามและก่อสร้างรั่ววตาข่ายถักสถานีอนามัยผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 สิงหาคม 2549
676
สอบถามราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 สิงหาคม 2549
675
สอบถามราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำเนื่องจากอุทกภัยสำนักงานประปาอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานประปา เขต 10 10 สิงหาคม 2549
674
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 10 สิงหาคม 2549
673

สอบราคาเหมาก่อสร้างผิวจราจรถนนสำราญรื่น ซอยประปาใหม่ ผ่านบ้านเลขที่ 270/109

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 8 สิงหาคม 2549
672
สอบราคาจ้างทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ซ่อมคืนสู่สภาพเดิม)
กรมทางหลวง 8 สิงหาคม 2549
671
ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 สิงหาคม 2549
670
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารบริหารส่วนตำบลนาอิน หมู่ที่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตรถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน 8 สิงหาคม 2549
669
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จักซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่สอง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 สิงหาคม 2549
668
ประมูลก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน 7 สิงหาคม 2549
667
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้าง ซ่อมแซมคลองลงน้ำสายซอย 1 ขวา น้ำริดช่วงที่ 3
กรมชลประทาน 7 สิงหาคม 2549
666
ประมูลก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน 7 สิงหาคม 2549
665
ประมูลราคาให้เช่าช่วงอาคารราชพัสดุของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4 สิงหาคม 2549
664
ประะมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะมหามงคลสำราญฤทัย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 3 สิงหาคม 2549
663
ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม 2 สิงหาคม 2549
662 ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารการจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน 12 โคครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 2 สิงหาคม 2549
661
ขอความร่วมมือประชาสัมพัธ์เผยแพร่ผลการพิจารณาการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โคครงการพัฒนาบึงทุ่งกะโล่ให้เป็นอุทยานการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 2 สิงหาคม 2549
660
สอบถามราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 1 สิงหาคม 2549
659
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเบเกอรี่รูม โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 31 กรกฎาคม 2549
658
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมสร้างทางหลวงชนบท จำนวน 2 โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ 31 กรกฎาคม 2549
657
สอบถามราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 28 กรกฎาคม 2549
656
สอบราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 28 กรกฎาคม 2549
655
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 28 กรกฎาคม 2549
654
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 26 กรกฎาคม 2549
653
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 25 กรกฎาคม 2549
652
ประกวดราคคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 26กรกฎาคม 2549
651
สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 สายทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 26กรกฎาคม 2549
650
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 12 โครงการ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 24 กรกฎาคม 2549
649

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประปาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 ,ต่อประปาหมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม 20 กรกฎาคม 2549
648
สอบราคาจ้างทำงานปรับระดับ ผิวทางแอสฟัลท์
กรมทางหลวง 20 กรกฎาคม 2549
647
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ตรวจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 19 กรกฎาคม 2549
646
ประกาศสอบราคาปรับปรุง และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ตอน 3)หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 18 กรกฎาคม 2549
645
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จังหวัดอุตรดิตถ 24 กรกฎาคม 2549
644
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 13 กรกฎาคม 2549
643
สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยซึ้ง หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 13 กรกฎาคม 2549
642
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 19 กรกฎาคม 2549
641
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 19 กรกฎาคม 2549
640
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2549
639
สอบราคาจ้างทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ซ่อมคืนสู่สภาพเดิม)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2549
638
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
กรมทางหลวงชนบท 14 กรกฎาคม 2549
637
สอบราคาจ้างทำงานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ที่ถูกน้ำกัดเซาะผิวทางแตกร้าวหลุดร่อนเป็นแอ่งและร่องล้อ
กรมทางหลวง 14 กรกฎาคม 2549
636
การประกวอราคคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
กรมทางหลวงชนบท 13 กรกฎาคม 2549
635
สอบราคาซื้อวัสดุและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13 กรกฎาคม 2549
634
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
จังหวัดอุตรดิตถ 12 กรกฎาคม 2549
633
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 12 กรกฎาคม 2549
632
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กรกฎาคม 2549
631
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 12 กรกฎาคม 2549
630
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อรถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 กรกฎาคม 2549
629
สอบราคาซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบบ VHF/FM
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ้งยั้ง 7 กรกฎาคม 2549
628
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาเด็ก และสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ้งยั้ง 7 กรกฎาคม 2549
627
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 6 กรกฎาคม 2549
626
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 347 รายการ
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 6 กรกฎาคม 2549
625
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กรกฎาคม 2549
624
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กรกฎาคม 2549
623
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กรกฎาคม 2549
622

สอบราคาซื้อยา

จังหวัดอุตรดิตถ์

6 กรกฎาคม 2549

621
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กรกฎาคม 2549
620
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กรกฎาคม 2549
619

สอบราคาซื้อยา

จังหวัดอุตรดิตถ์
6 กรกฎาคม 2549
618
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงกลาง
เทศบาลเชียงกลาง 5 กรกฎาคม 2549
617
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่) และงานดินถมหรือวัสดุคัดเลือก
เทศบาลตำบลบ้านโคก 3 กรกฎาคม 2549
616
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 5 กรกฎาคม 2549
615
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 กรกฎาคม 2549
614
สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง 4 กรกฎาคม 2549
613
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 4 กรกฎาคม 2549
612
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 28 มิถุนายน 2549
611
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบึงทุ่งกะโล่ให้เป็นอุทยานการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
จังหวัดอุตรดิตถ 26 มิถุนายน 2549
610
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาผิวดินขนาดใหญ่) หมู่ที่ 5 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า 26 มิถุนายน 2549
609
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ รวม 14 รายการ ตามแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 23 มิถุนายน 2549
608
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ถนนย่านศิลาอาสน์ตะวันออก รวม 3 ช่วง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 21 มิถุนายน 2549
607
สอบราคาซื้อวัสดุ หนังสือ วรสารและตำรา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 20 มิถุนายน 2549
606
สอบราคคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การกีฬา จำนวน 8 รายการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 19 มิถุนายน 2549
605
สอบราคาซื้อ หินฬหญ่และหินย่อย ฯ เลขที่ 24/2549
กรมชลประทาน 16 มิถุนายน 2549
604
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอดร์ดแลนแบบที่ 1 ฯ เลขที่ 23/2549
กรมชลประทาน 16 มิถุนายน 2549
603
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
จังหวัดอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
602
สอบราคาจ้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 14 มิถุนายน 2549
601
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 14 มิถุนายน 2549
600
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 14 มิถุนายน 2549
599
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำถนนราชประสิทธิคุณ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มิถุนายน 2549
598
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนดนตรีโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มิถุนายน 2549
597
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มิถุนายน 2549
596
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรและก่อสร้างตลิ่งถนนสำราญรื่น รวม 2 ช่วง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มิถุนายน 2549
595
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำถนนสำราญรื่นบริเวณชุมชนคอวัง รวม 3 ช่วง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 16 มิถุนายน 2549
594
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเจษฎาบดินทร์ ซอยอู่สมบูรณ์ (ต่อจากของเดิม)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 16 มิถุนายน 2549
593
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าอัลลอยด์พร้อมหุ่นหัวเสาห้อยโคมไฟ 250 วัตต์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
592
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพาดวารีเข้าไปในซอยเฟืองทอง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
591
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเจษฎาบดินทร์ ซอย 5 เข้าไปในซอยผ่านบ้านเลขที่ 58/1
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
590
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสำราญรื่นซอยประปาใหม่ต่อจากเดิม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
589
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสุุขเกษม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 มิถุนายน 2549
588
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 14 มิถุนายน 2549
587
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเษตร (พันธ์ปลา อาหารปลา กระชัง)
จังหวัดอุตรดิตถ 12 มิถุนายน 2549
586
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.../2549 การจ้างพัฒนาบึงทุ่งกะโล่ให้เป้นอุทยานการศึกาษา การกีฬา และนันทนาการ
จังหวัดอุตรดิตถ 12 มิถุนายน 2549
585
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง
จังหวัดอุตรดิตถ 12 มิถุนายน 2549
584
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าโรงเรียนลับแลศรีวิทยาคม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมทางหลวงชนบท 12 มิถุนายน 2549
583
ประมูลซื้อด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ตามโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ 8 มิถุนายน 2549
582
สอบราคาจ้างเหมาโคครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลฟากท่า 8 มิถุนายน 2549
581
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 7 มิถุนายน 2549
580
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 7 มิถุนายน 2549
579
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 7 มิถุนายน 2549
578
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โคครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ 2)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 7 มิถุนายน 2549
577
สอบราคคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเจริญบัณฑิต ผ่านบ้านเลขที่ 8/1 เข้าไปในซอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 7 มิถุนายน 2549
576
สอบราคาจ้างต่อเติมศูนย์กุ้ชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 7 มิถุนายน 2549
575
สอบราาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหนองบัวเข้าไปในซอยผ่านบ้านเลขที่ 35/1
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 6 มิถุนายน 2549
574
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเจษฎาบดินทร์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 6 มิถุนายน 2549
573
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจักซื้อรถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 มิถุนายน 2549
572
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ต. บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 5 มิถุนายน 2549
571
สอบราจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณหลังวัดใหญ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 มิถุนายน 2549
570
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอินใจมี ซอย 5 เข้าไปในซอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 มิถุนายน 2549
569
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำถนนย่ายศิลาอาสน์ ซอย 3
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 5 มิถุนายน 2549
568
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดใหญ่ท่าเสา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 มิถุนายน 2549
567
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดสุโขทัย จำนวน 8 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
จังหวัดสุโขทัย 23 พฤษภาคม2549
566
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 30 พฤษภาคม2549
565
จ้างออกแบบปรับปรุงคลองโพ (ครั้งที่ 2 )
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 30 พฤษภาคม2549
564 ขอขยายเวลาการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค และกระบวนการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรมทางหลวงชนบท 30 พฤษภาคม2549
563
ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ 30 พฤษภาคม2549
562
สอบราคราจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค บ้านถ้ำดิน หมู่ 11 , สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน ตำบลบ่อทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 30 พฤษภาคม2549
561
ขายทอดตลาดเครื่องจักร และยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน (ครั้งที่ 2)
แขวงการทางอุตรดิตถ์ ที่ 2 30 พฤษภาคม2549
560
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลฟากท่า 29 พฤษภาคม2549
559
ประมูลจ้างงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 22 พฤษภาคม2549
558
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 19 พฤษภาคม2549
557
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก 18 พฤษภาคม2549
556
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 พฤษภาคม2549
555
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 16 พฤษภาคม2549
554
สอบราคคาจ้างเหมาก่อสร้าง...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม 15 พฤษภาคม2549
553
สอบราคาซื้อ...
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 15 พฤษภาคม2549
552
สอบราคคาจ้าง...
จังหวัดอุตรดิตถ 10 พฤษภาคม2549
551
สอบราคาซื้อวัสดุสารสนเทศและครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 10 พฤษภาคม2549
550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 9 พฤษภาคม2549
549
สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 5 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง 9 พฤษภาคม2549
548
สอบราคาซื้อรถบรรบุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดคความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
เทศบาลตำบลตตรอน 9 พฤษภาคม2549
547
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
เทศบาลตำบลร่วมจิต 8 พฤษภาคม2549
546
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ 3 พฤษภาคม2549
545
สอบราคาจ้างเหมาก่อสสร้างแพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 2 พฤษภาคม2549
544
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 3 พฤษภาคม2549
543
สอบราคาซื้อ...
กรมชลประทาน 1 พฤษภาคม2549
542
สอบราคาจ้างเหมา...
กรมทางหลวงชนบท 1 พฤษภาคม2549
541
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 1 พฤษภาคม2549
540
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง 28 เมษายน 2549
539
สอบราคาจ้างทำงานปรับระดับ ผิวทางแอสฟัลท์
กรมทางหลวง 28 เมษายน 2549
538
สอบรคาจ้างทำรางระบายน้ำคอนกรีต (Type I Plain Concrete Ditch Lining)
กรมทางหลวง 28 เมษายน 2549
537
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 28 เมษายน 2549
536
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา 26 เมษายน 2549
535
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา 26 เมษายน 2549
534
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 27 เมษายน 2549
533
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จังหวัดอุตรดิตถ 27 เมษายน 2549
532
ขยายเวลาให้เอกสารและขอเลื่อนกำหนดยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 26 เมษายน 2549
531
ขยายเวลาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลแบบติดตั้งขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วง จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว 25 เมษายน 2549
530
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 21 เมษายน 2549
529
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล หมู่ 1 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล 11 เมษายน 2549
528
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางระบายน้ำถนนท่าอิฐล่าง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 20 เมษายน 2549
527 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางระบายน้ำเข้าไปในซอย บริเวณชุมชนศิลาอาสน์ตะวันตก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 20 เมษายน 2549
526
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ 17 เมษายน 2549
525
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางและท่อระบายน้ำถนนสำราญรื่น
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 20 เมษายน 2549
524
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
จังหวัดอุตรดิตถ 18 เมษายน 2549
523
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงหอพักนักศึกษา ๕ หลัง (ครั้งที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 เมษายน 2549
522
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค (เสบียงสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน)
จังหวัดอุตรดิตถ 18 เมษายน 2549
521
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่งทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๔๙ ของ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 17 เมษายน 2549
520
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง 17 เมษายน 2549
519
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 17 เมษายน 2549
518
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 10 เมษายน 2549
517
การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
กรมทางหลวงชนบท 11 เมษายน 2549
516
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 รายการ(เพิ่มเติม)
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 8 เมษายน 2549
515
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนสำราญรื่น เชื่อมระหว่างซอย 15
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 7 เมษายน 2549
514
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 7 เมษายน 2549
513
สอบราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองหน้าฝ่ายครองตรอน เลขที่ 5/2549
กรมชลประทาน 7 เมษายน 2549
512
สอบราคาจ้างโครงการงานฉาบผิวสเลอรี่ชิล รหัสสายทาง อต.2038 อต.3154 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 7 เมษายน 2549
511
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อวร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล 7 เมษายน 2549
510
ประมูลงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งป่ากระถิน หมู่ที่ 6 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน 5 เมษายน 2549
509
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 3 เมษายน 2549
508
ขายทอดตลาดเครื่องจักร และยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน
กรมทางหลวง 3 เมษายน 2549
507
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล แบบติดตั้งขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเถอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว 3 เมษายน 2549
506
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.8 ต่อ ม.5
กรมทางหลวงชนบท 3 เมษายน 2549
505
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.3 - 4 ต.ป่าคาย
กรมทางหลวงชนบท 3 เมษายน 2549
504
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.5 ต.แสนตอ - ม.6 ต. บ้านฝ่าย
กรมทางหลวงชนบท 3 เมษายน 2549
503
ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด
จังหวัดอุตรดิตถ 24 มีนาคม 2549
502
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 31 มีนาคม 2549
501
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 31 มีนาคม 2549
500
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง ขนาด 2 ชั้น กว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร ต. ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง 30 มีนาคม 2549
499
สอบราคาซื้อครุภัณฑ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 มีนาคม 2549
498
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปาตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถนนอินใจมี
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 30 มีนาคม 2549
497
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสำราญรื่น ซอย 10 (ต่อจากของเดิม)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 30 มีนาคม 2549
496
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 มีนาคม 2549
495
สอบราคาจ้างทำหน้งสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2548
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 28 มีนาคม 2549
494
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง 28 มีนาคม 2549
493
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด 28 มีนาคม 2549
492
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล.จ่ายสารเคมี
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 24 มีนาคม 2549
491
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
เทศบาลตำบลตรอน 24 มีนาคม 2549
490
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มพักผ่อนหกเหลี่ยม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 24 มีนาคม 2549
489
ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงคลองโพ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 24 มีนาคม 2549
488
แก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6,7 บ้านปากสิงห์ ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 23 มีนาคม 2549
487
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทงานคอนกรีต (แนวราบ) จำนวน 4 โครงการ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 21 มีนาคม 2549
486
ขายทอดตลาดครุภัณฑ
จังหวัดอุตรดิตถ 21 มีนาคม 2549
485
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ เลขที่ 18/2549
กรมชลประทาน 22 มีนาคม 2549
484
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค (เสบียงสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน)
จังหวัดอุตรดิตถ 22 มีนาคม 2549
483
สอบราคาซื้อดินธรรมดา เลขที่ 17/2549
กรมชลประทาน 22 มีนาคม 2549
482
สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ 16/2549
กรมชลประทาน 22 มีนาคม 2549
481
ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง ขนาด 2 ชั้น กว้าง 13 เมตร ยาว 20เมตร ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง 22 มีนาคม 2549
480
สอบราคาจ้างเหมางานอำนวยการความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (บริเวณคอขวด:ขยายไหล่ทาง) อต.5003 บ้านพิชัย - บ้านวังพะเนียด
กรมทางหลวงชนบท 21 มีนาคม 2549
479
สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร อต.5003 บ้ิานพิชัย - บ้านโคน - บ้านวังพะเนียด (งานอำนวยความปลอดภัย : เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง)
กรมทางหลวงชนบท 21 มีนาคม 2549
478
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท่าอิฐล่าง ซอย 12
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 15 มีนาคม 2549
477
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปา ประเภทผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6,7 บ้านปากสิงห์ ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 20 มีนาคม 2549
476
สอบราคราจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 15 มีนาคม 2549
475
สอบราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้ ปี 2549
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มีนาคม 2549
474
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มีนาคม 2549
473
สอบราคาซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ Weserhutte W-120 รถ 318 ฯลฯ เลขที่ 15/2549
กรมชลประทาน 17 มีนาคม 2549
472
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มีนาคม 2549
471
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16 มีนาคม 2549
470
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 มีนาคม 2549
469
ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซม Out Let Pipe Line
จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 มีนาคม 2549
468
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบ LAN มีเครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จำนวน 10 ชุด
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 13 มีนาคม 2549
467
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด 13 มีนาคม 2549
466
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10 มีนาคม 2549
465
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและ เรียงหินคลองห้องน้อย
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 9 มีนาคม 2549
464
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่อินทร์
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 8 มีนาคม 2549
463
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาก 4 ตัน 6 ล้อ ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 มีนาคม 2549
462
สอบราคราจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทงานคอนกรีต (แนวราบ) จำนวน 5 โครงการ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 7 มีนาคม 2549
461
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมบำรุงปกติทางหลวงชนบท จำนวน 3 โครงการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 มีนาคม 2549
460
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 5 หลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 มีนาคม 2549
459
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด 7 มีนาคม 2549
458
สอบราคาซื้ออะไหล่รถขุด ยี่ห้อ Weserhutte W-120 รถ320 ฯลฯ เลขที่ 14/2549
กรมชลประทาน 7 มีนาคม 2549
457
สอบราคาซื้อวัสดุ แผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ขชุด 31 รายการและสอบราคาซื้อวัสดุ แผนกช่างโลหะ จำนวน 1 ชุด 26 รายการ
โรงเรียนลับแลพิทยาคม 6 มีนาคม 2549
456
สอบราคาตจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 มีนาคม 2549
455
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(แก้ไข)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว 3 มีนาคม 2549
454
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 3 รายการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 มีนาคม 2549
453
สอบราคาจักซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 3 มีนาคม 2549
452
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงกสรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองวัดไพร หมู่ที่ 8 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 3 มีนาคม 2549
451
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงกสรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 3 มีนาคม 2549
450
ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงกสรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง 2 มีนาคม 2549
449
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 มีนาคม 2549
448
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยปลาดุก หมู่ 5 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 3 มีนาคม 2549
  447
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงกสรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกรองบาดาลแบบติดตั้งขนาดใหญ่ บ้านศรีมูลเรือง(หล่ายห้วย)หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 1 มีนาคม 2549
446
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนอินใจมี ซอย 4 ตามประกาศลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 1 มีนาคม 2549
445
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 3 มีนาคม 2549
444
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง 28 กุมภาพันธ์ 2549
443
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอินใจมีซอย 4
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 27 กุมภาพันธ์ 2549
442
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 กุมภาพันธ์ 2549
441
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้าางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
เทศบาลตำบลบ้านเก่ง 24 กุมภาพันธ์ 2549
440
สอบราคาซื้อถุงเจาะเลือด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 22 กุมภาพันธ์ 2549
439
สอบราคาจ้างผลิตรถบรรทุกติดตั้งตู้อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 22 กุมภาพันธ์ 2549
438
สอบราค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทานถนนอินใจมี
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 24 กุมภาพันธ์ 2549
437
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานบุ่งไผ่
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 24 กุมภาพันธ์ 2549
436
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 22 กุมภาพันธ์ 2549
435
สอบราคาจ้างประกอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งตู้อลูมิเนียมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 21 กุมภาพันธ์ 2549
434
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 20 กุมภาพันธ์ 2549
433
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 กุมภาพันธ์ 2549
432
สอบราคราซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 กุมภาพันธ์ 2549
431
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบปรับปรุงคลองโพ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 17 กุมภาพันธ์ 2549
430
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรางระบายน้ำถนนย่ายศิลาอาสน์ จำนวน 2 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 16 กุมภาพันธ์ 2549
429
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อาร้างระบบประปาหมู่บ้านกรองบาดาลแบบติดตั้งขนาดใหญ่ บ้านศรีมูลเรือง(หล่ายห้วย)หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่(ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 16 กุมภาพันธ์ 2549
428
ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 กุมภาพันธ์ 2549
427
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรหร้อมรางระบายน้ำถนนสำราญรื่น รวม 4 ช่วง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 กุมภาพันธ์ 2549
426
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อาร้างระบบประปาหมู่บ้านกรองบาดาลแบบติดตั้งขนาดใหญ่ บ้านศรีมูลเรือง(หล่ายห้วย)หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่(ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 14 กุมภาพันธ์ 2549
425
จ้างออกแบบปรับปรุงคลองโพ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 14 กุมภาพันธ์ 2549
424
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 10 กุมภาพันธ์ 2549
423
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ 10 กุมภาพันธ์ 2549
422
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทุ่งนากิ่ว และรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านครูเกิด
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 10 กุมภาพันธ์ 2549
421
สอบราคาจ้างเหมาทำการจักทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
กรมทางหลวง 10 กุมภาพันธ์ 2549
420
สอบราคาจ้างทำการผลิแผ่นป้ายจราจรด้วยแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์
กรมทางหลวง 10 กุมภาพันธ์ 2549
419
สอบราคาจ้างพนัหงานรักษาความสะอาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 กุมภาพันธ์ 2549
418
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กุมภาพันธ์ 2549
417
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 3 กุมภาพันธ์ 2549
416
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 กุมภาพันธ์ 2549
415
ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ดดยใช้แรงงานเป็นหลัก
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2549
414
สอบราคาซื้อ ยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2549
413
สอบราคาซื้อ ยา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2549
412
สอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2549
411
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2549
410
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารพักพยาบาลแบบครอบครัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 30 มกราาคม 2549
409
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1 กุมภาพันธ์ 2549
408
สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนป่ายาง
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 31 มกราาคม 2549
407
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 30 มกราาคม 2549
406
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 มกราาคม 2549
405
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
กรมทางหลวงชนบท 31 มกราาคม 2549
404
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท 31 มกราาคม 2549
403
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกรองบาดาลแบบติดตั้งขนาดใหญ่ บ้านศรีมูลเรือง(หล่ายห้วย)หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 1 กุมภาพันธ์ 2549
402
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลท่าสัก 31 มกราาคม 2549
401
ยกเลิกประกาศโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงชนบท 30 มกราาคม 2549
400
สอบราคาจ้างซ่อมแซม Out Let Pipe Line
จังหวัดอุตรดิตถ 31 มกราาคม 2549
399
สอบราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับประฐมศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 31 มกราาคม 2549
398
สอบราคาจ้างเหมาตเส้นจราจรตั้งแต่สี่แยกวัดธรรมาธิปไตย ถึงหน้าโรงเรียนหวัวเฉียว
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 31 มกราาคม 2549
397
สอบราคาจัดซื้อไทม์เมอร์ควบคุมเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 31 มกราาคม 2549
396
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรและรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญรื่น
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 30 มกราาคม 2549
395
สอบราคาจัดซื้อรุปปั้นสัตว์พร้อมติดตั้ง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 30 มกราาคม 2549
394
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 2 รายการ
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ 30 มกราาคม 2549
393
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาล ในเขตตรวจราชการที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 20 มกราาคม 2549
392
สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้างแพท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 19 มกราาคม 2549
391
สอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม(TOTAL STATION)
จังหวัดอุตรดิตถ 26 มกราาคม 2549
390
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หนองแฝก หมู่ 7 หมู่ 14 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอทองแสนขัน 25 มกราาคม 2549
389
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอทองแสนขัน 25 มกราาคม 2549
388
สอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำข้างครองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอทองแสนขัน 25 มกราาคม 2549
387
สอบราคาซื้อยา
จังหวัดอุตรดิตถ 24 มกราาคม 2549
386
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าฯ
จังหวัดอุตรดิตถ 24 มกราาคม 2549
385
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก
จังหวัดอุตรดิตถ์ 25 มกราาคม 2549
384
สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหายใจปอด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 มกราาคม 2549
383
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 มกราาคม 2549
382
สอบราคาศซื้อวัสดุหิน
กรมทางหลวง 13 มกราาคม 2549
381
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จังหวัดอุตรดิตถ 10 มกราาคม 2549
380
สอบราคาซื้อแคตอิออนแอลฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน CRS-2 ฯลฯ เลขที่ 13/2549
กรมชลประทาน 18 มกราาคม 2549
379
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ 16 มกราาคม 2549
378
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ที่ 1/2549
โรงเรียนแสนขันวิทยา 12 มกราาคม 2549
377
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 11 มกราาคม 2549
376
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
จังหวัดอุตรดิตถ 11 มกราาคม 2549
375
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาบริเวณชุมชนภักดี
เทศบาลตำบลท่าสัก 12 มกราาคม 2549
374
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชนภักดี
เทศบาลตำบลท่าสัก 12 มกราาคม 2549
373
สอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสด
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 11 มกราาคม 2549
372
สอบราคาขุดลอกเกาะ
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 9 มกราาคม 2549
371
สอบราคาจ้างก่อสร้างแพท่องเที่ยว จำนวน 1 ลำ
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 10 มกราาคม 2549
370
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลักรอ คสล. บริเวณริมคลองตรอน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 6 มกราาคม 2549
369
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 4 รายการ
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 10 มกราาคม 2549
368
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตรอน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 9 มกราาคม 2549
367
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีวิจารย์และรางระบายน้ำ คสล. หลังประปาหนองนาเกลือถึงคลองแม่อินทร
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 5 มกราาคม 2549
366
สอบราคาจ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจรด้วยแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์
กรมทางหลวง 10 มกราาคม 2549
365
กำหนดวันเวลา เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง งานโครงการปรับปรุงทางหลวงจากสามแยกเป็นสี่แยก
จังหวัดอุตรดิตถ 9 มกราาคม 2549
364
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงทางหลวงจากสามแยกเป็นสี่แยก
จังหวัดอุตรดิตถ 9 มกราาคม 2549
363
กำหนดวันเวลา เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง งานโครงการปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ 9 มกราาคม 2549
362
รายชื่อผู้ค่าที่ผ่านการการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 มกราาคม 2549
361
สอบราคาจ้่างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.คลองกล้วย - บ.บางนา
กรมทางหลวงชนบท 6 มกราาคม 2549
360
สอบราคาซื้อพ่อพันธ์แพะเนื้อและแม่พันธ์แพะเนื้อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มกราาคม 2549
359
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 มกราาคม 2549
358
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 มกราาคม 2549
357
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือและชนิดติดรถยนต์ ตามประกาศลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 4 มกราาคม 2549
356
สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4 มกราาคม 2549
355
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 26 ธันวาคม 2548
354
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.3-4 ต่อ ป่าคาย
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
353
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.หม้อ-บ.ฟากบึง
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
352
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.8 ต่อ ม.5
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
351
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ซำบอน ม.4
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
350
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.4
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
349
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.น้ำไคร้
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
348
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ม.5 ต.แสนตอ-ม.6 ต.ป่าคาย
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
347
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ไร่แสนสุข-ปางควาย
กรมทางหลวงชนบท 4 มกราาคม 2549
346
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 28 ธันวาคม 2548
345
สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 28 ธันวาคม 2548
344
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ สปช.601/26(4ที่นั่ง)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 27 ธันวาคม 2548
343
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ปากสิงห์-บ.แดนทอง
กรมทางหลวงชนบท 27 ธันวาคม 2548
342
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.บุ่งจิก-บ.ดงช้างดี
กรมทางหลวงชนบท 27 ธันวาคม 2548
341
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ท้ายน้ำ-บ.ป่าแต้ว
กรมทางหลวงชนบท 27 ธันวาคม 2548
340
สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคถนนเขาน้ำตก
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 26 ธันวาคม 2548
339
สอบราคาจ้างเหมางานตัดหญ้าถางป่าและตัดแต่งกิ่งไม้
กรมทางหลวง 26 ธันวาคม 2548
338
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 22 ธันวาคม 2548
337
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชนตลาดท่าเสา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 21 ธันวาคม 2548
336
สอบราคาจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียตริ 72 พรรษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 21 ธันวาคม 2548
335
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าและตัดแต่งกิ่งไม้
กรมทางหลวง 20 ธันวาคม 2548
334
สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือและชนิดติดรถยนต์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 20 ธันวาคม 2548
333
สอบราคาซื้อเครื่องบริโภค
จังหวัดอุตรดิตถ์ 22 พฤศจิกายน 2548
332
สอบราคาซื้อระบบประฏิบัติการฯ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 พฤศจิกายน 2548
331
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2548
330
สอบราคาจ้างเหมางานตัดหญ้าถางป่าและตัดแต่งกิ่งไม้
กรมทางหลวง 16 ธันวาคม 2548
329
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
กรมทางหลวง 15 ธันวาคม 2548
328
สอบราคาจ้างเหมางานตัดหญ้าถางป่าและตัดแต่งกิ่งไม้
กรมทางหลวง 9 ธันวาคม 2548
327
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต 9 ธันวาคม 2548
326
สอบราคาจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต.5003
กรมทางหลวงชนบท 8 ธันวาคม 2548
325
สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมตู้เก็บ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13 ธันวาคม 2548
324
สอบราคาซื้อคลอรีนผงละเอียด ชนิด 65%
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 9 ธันวาคม 2548
323

การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสด

จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 ธันวาคม 2548
322
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผุ้พิการทางสมอง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ธันวาคม 2548
321
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค(เสบียงสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ธันวาคม 2548
320
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 1 ตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลผ่าจุก 13 ธันวาคม 2548
319
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก 13 ธันวาคม 2548
318
จ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาอุตรดิตถ์ (แห่งใหม่)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 6 ธันวาคม 2548
317
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวพ์เตอร์และครุภัณฑ์การศึกษา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ 6 ธันวาคม 2548
316
สอบราคาซื้อถังไฟเบอร์กลาส
จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 ธันวาคม 2548
315
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 6 ธันวาคม 2548
314
สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 6 ธันวาคม 2548
313
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ (เงินรายได้)ปีงบประมาณ 2549 โครงการ1 อ.ตรอน จ.อุตรดอิตถ์ (ป.อุตรดิตถ์)
สำนักงานประปาเขต 10 28 พฤศจิกายน 2548
312
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ (เงินรายได้)ปีงบประมาณ 2549 โครงการ2 อ.ตรอน จ.อุตรดอิตถ์ (ป.อุตรดิตถ์)
สำนักงานประปาเขต 10 28 พฤศจิกายน 2548
311
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ถนนอินใจมี
เทศบาลศรีพนมมาศ 24 พฤศจิกายน 2548
310
สอบราคาจ้างจัดทำเครื่องยกพร่ฃ้อมเพลาและบานฝาท่อ เลขที่ สจ.4/2549
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
309
สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ เลขที่ 6/2549
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
308
สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม่เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่างๆ
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
307
สอบราคาซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง เลขที่ 9/2549
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
306
สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ 8/2549
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
305
สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมและข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ 7/2549
กรมชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2548
304
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่อบริโภค
จังหวัดอุตรดิตถ์ 22 พฤศจิกายน 2548
303
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว สำนักงานศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ happy uttaradit happy trian
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 21 พฤศจิกายน 2548
302
การประมูลก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.504 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 พฤศจิกายน 2548
301
สอบราคาซื้อระบปฏิบัติการๆ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 พฤศจิกายน 2548
300
สอบราคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในรูปปฏิทิน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 17 พฤศจิกายน 2548
299
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุรดิตถ 16 พฤศจิกายน 2548
298
สอบราคาปรับปรุงฝ่ายโภชนาการ
จังหวัดอุรดิตถ 16 พฤศจิกายน 2548
297
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุรดิตถ 15 พฤศจิกายน 2548
296
สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จังหวัดอุรดิตถ 14 พฤศจิกายน 2548
295
สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย อต.4019(งานอำนวยความปลอดภัย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง)
กรมทางหลวงชนบท 16 พฤศจิกายน 2548
294
สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย อต.2002(งานอำนวยความปลอดภัย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง)
กรมทางหลวงชนบท 16 พฤศจิกายน 2548
293
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
จังหวัดอุรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2548
292
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ
จังหวัดอุรดิตถ์ 11 พฤศจิกายน 2548
291
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
เทศบาลตำบลร่วมจิต 11 พฤศจิกายน 2548
290
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 1
จังหวัดอุรดิตถ์ 11 พฤศจิกายน 2548
289
การประมูลราคาให้เช่าช่วงอาคารราชพัชดุของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุรดิตถ์ 31 ตุลาคม 2548
288
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 7 พฤศจิกายน 2548
287
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 7 พฤศจิกายน 2548
286
สอบราคจ้างเหมาติกตั้งโคมไฟสาธารณะถนนฤดีเปรมและถนนบรมอาสน์
เทศบาลเมืองอุรดิตถ์ 9 พฤศจิกายน 2548
285
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งการสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลฯ ครั้งที่ 23
เทศบาลเมืองอุรดิตถ์ 7 พฤศจิกายน 2548
284
สอบราคาซื้อวัสดุและจ้างทำบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลฯ ครั้งที่ 23
เทศบาลเมืองอุรดิตถ์ 7 พฤศจิกายน 2548
283
สอบราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกตะกอนหน้าดินฝ่ายน้ำปาด เลขที่ สจ.2 / 2549
กรมชลประทาน 7 พฤศจิกายน 2548
282
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2548 งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ยั้ง 7 พฤศจิกายน 2548
281
สอบราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ เลขที่ สจ.3 / 2549
กรมชลประทาน 7 พฤศจิกายน 2548
280
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำหรับโรงพยาบาลลับแล และต่อเติมใต้ถุนสถานีอนามัยดงสระแก้ว อำเภอลับแล
จังหวัดอุรดิตถ์ 1 พฤศจิกายน 2548
279
สอบาราคาซื้อครุภัณฑ์
จังหวัดอุรดิตถ์ 28 ตุลาคม 2548
278
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างแผ่นไม้อัดยาง
ชลประทาน 28 ตุลาคม 2548
277
สอบราคาซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18
ชลประทาน 28 ตุลาคม 2548
276
สอบราคาจ้างจัดทำเครื่องยกพร้อมเพลาและบานฝาท่อ
ชลประทาน 28 ตุลาคม 2548
275
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2549
อบต.นางพญา 26 ตุลาคม 2548
274
สอบราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ๊ลแค็ป
ท้องถิ่น จ. อต. 19 ตุลาคม 2548
273
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็น)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 ตุลาคม 2548
272
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 17 ตุลาคม 2548
271
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ .
อำเภอตรอน 14 ตุลาคม 2548
270
สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา
อำเภอตรอน 14 ตุลาคม 2548
269
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 ตุลาคม 2548
268
การจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบุญธรรม - บุญพริ้ง เลขที่ E.8/2548 (e-action)
กรมชลประทาน 14 ตุลาคม 2548
  267
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เทศบาลศรีพนมมาศ 12 ตุลาคม 2548
  266

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนวัดดอนไชย

เทศบาลศรีพนมมาศ 12 ตุลาคม 2548
  265
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องโภชนาการ
เทศบาลศรีพนมมาศ 12 ตุลาคม 2548
  264
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ 5 ตุลาคม 2548
  263
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ 5 ตุลาคม 2548
  262
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่งทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2548
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 14 ตุลาคม 2548
  261
สอบราคาจ้างเหมาก่อโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล และโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่
เทศบาล ต.ศรีพนมมาศ 14 ตุลาคม 2548
  260
สอบราคาปรับปรุงตามโครงการศูนย์ตอบรับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง ของ ค่ายพิชัยดาบหัก
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 7 ตุลาคม 2548
  259
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง แบบข้ออ่อน เลขที่ ซ.2 / 2549
กรมชลประทาน
11 ตุลาคม 2548
  258
สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 KVA ชนิดฉนวน ฯ เลขที่ ซ.2 / 2549
กรมชลประทาน
11 ตุลาคม 2548
  257
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ตุลาคม 2548
  256
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ
เทศบาลตำบลตรอน 10 ตุลาคม 2548
  255
สอบราคาซื้อ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18
กรมชลประทาน 7 ตุลาคม 2548
  254
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ตุลาคม 2548
  253
การยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตรอน หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลตรอน 30 กันยายน 2548
  252
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ 3 ตุลาคม 2548
  251
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและผิวจราจร จำนวน 4 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 28 กันยายน 2548
  250
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ท่อระบายน้ำ,และรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 28 กันยายน 2548
  249
ประมุลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 29 กันยายน 2548
  248
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 26 กันยายน 2548
  247
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 26 กันยายน 2548
  246
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคลส.และรางระบายน้ำ จำนวน 7 รายการ
ทศบาลตำบลบ้านแก่ง 20 กันยายน 2548
  245
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทศบาลตำบลร่วมจิต 19 กันยายน 2548
  244
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตรดอนฯ
ทศบาลตำบลตรอน 19 กันยายน 2548
  243
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 กันยายน 2548
  242
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 กันยายน 2548
  241
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 15 กันยายน 2548
  240
เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2548
  239
สอบราคาจ้างทำงานปรับระดับ ผิวทางแอสฟัลท์
กรมทางหลวง 12 กันยายน 2548
  238
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 12 กันยายน 2548
  237
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ 9 กันยายน 2548
  236
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 กันยายน 2548
  235
สอบราคาจ้างเหมาเสริมสร้างผิวลาดยางแบบเคพซิล บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 8 กันยายน 2548
  234
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลุกรัง บริเวณหมู่ที่ 1,3,4,6 และหมู่ที่ 1,3,4,6 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสองแคว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 8 กันยายน 2548
  233
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 กันยายน 2548
  232
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างแผ่นไม้อัดยาง/ยางฯ เลขที่ 13/ 2548
กรมชลประทาน 8 กันยายน 2548
  231
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ถนนสำราญรื่น รวม 12 ช่วง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 7 กันยายน 2548
  230
สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรตั้งแต่สี่แยกวัดธรรมาธิปไตย ถึงหน้าโรงเรีนยหวัวเฉียว
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

7 กันยายน 2548

  229
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการและบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตา
จังหวัดตาก 5 กันยายน 2548
  228
สอบราคาจ้างปรับปรุง พัฒนาสถานีอนามัย
จังหวัดอุตรดิตถ 5 กันยายน 2548
  227
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ
เทศบาลตำบลร่วมจิต 5 กันยายน 2548
  226
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 กันยายน 2548
  225
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ
ทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5 กันยายน 2548
  224
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกลางชุมชนเกษมราษฏร์
ทศบาลเมืองอุตรดิตถ 5 กันยายน 2548
  223
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 5 กันยายน 2548
  222
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนบริบาลการเกษตร
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 6 กันยายน 2548
  221
สอนราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 6 กันยายน 2548
  220
ยกเลิกประกาศสอบราคา รวม 4 โครงการ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 2 กันยายน 2548
  219
ผลการสอบราคางานจ้างเหมา
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 30 สิงหาคม 2548
  218
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กันยายน 2548
  217
สอบราคาจ้างเหมาติ้ดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้ามสะพานแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 2 กันยายน 2548
  216
แก้ไขประกาศเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองน้ำไหล หมู่ที่ 2,6 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอพิชัย 31 สิงหาคม 2548
  215
แก้ไขประกาศเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอพิชัย 31 สิงหาคม 2548
  214
แก้ไขประกาศเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองน้ำไหล หมู่ที่4,7,9,12 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอพิชัย 31 สิงหาคม 2548
  213
สอบราคาซึ้อกล้าไม้ เลขที่ 65/2548
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กันยายน 2548
  212
สอบราคาซื้อบานท่อรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 2.40 x 2.10 ม.ฯ เลขที่ 11/2548
กรมชลประทาน 1 กันยายน 2548
  211
สอบาราคจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณน้ำตกคลองตรอน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอน้ำปาด 1 กันยายน 2548
  210
สอบาราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูสอยดาว
อำเภอน้ำปาด 1 กันยายน 2548
  209
สอบาราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์วังยาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอน้ำปาด 1 กันยายน 2548
  208
สอบราคาซึ้ครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 30 สิงหาคม 2548
  207
สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 30 สิงหาคม 2548
  206
สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 30 สิงหาคม 2548
  205
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
เทศบาลตำบลตรอน 30 สิงหาคม 2548
  204
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 30 สิงหาคม 2548
= ข่าวประกาศใหม่          = ข่าวประกาศที่หมดเขต