มาตามทางหลวงหมายเลข 1268 ถึงอำเภอบ้านโคกจะมีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว คือ จุดผ่อนปรนช่องภูดู่  เปิดทุกวันเสาร์ จุดผ่อนปรนช่องมหาราช  ตำบลบ่อเบี้ย เปิดทุกวันพระ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่างเปิดทุกวันอังคาร  โดยจะมีสินค้าจากต่างประเทศขายกันในราคาถูกจำนวนมาก

 

            From the border, along highway 1268 to Ban Khok District there is a Thai-Lao border point called Chong Phu Du point which is open on Saturday. At Chong Maharat point in Tambon Borbia, it opens every Buddhist holy day. At Ban Huai Tang point, it opens every Tuesday.  Cheap imported products are sold here.