วนอุทยานต้นสักใหญ | อุทยานแห่งชาติคลองตรอน | น้ำตกคลองตรอน | ยอดดอยภูเมี่ยง | ถ้ำจัน | ถ้ำเต่า |

ถ้ำวัวแดงและถ้ำเสือดาว | อ่างเก็บน้ำห้วยแมง | อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว | น้ำตกภูสอยดาว | น้ำตกสายทิพย

 

  มาดูสถานที่ท่องเที่ยวของ...อำเภอน้ำปาด...กันดีกว่า  
 

 

 

 

     

             อยู่ที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร  อำเภอน้ำปาด  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ   53  กิโลเมตร  มีอาณาเขตประมาณ  20,000 ไร่  ประกอบด้วยไม้เบญจพรรณและที่สำคัญวนอุทยานแห่งนี้มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มีความสูงถึง  47  เมตร  วัดรอบต้นได้ 9.58 เมตร มีอายุราว 1,500 ปี  โดยอาศัยการเทียบเคียงขนาดและจำนวนปีจากตอไม้สักบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ   37  เมตร  เนื่องจากส่วนยอดถูกลมพายุพัดหัก แต่ลำต้นทั่วไปยังคงอยู่ในสภาพที่ด

 
 
 

 

              Is situated at Ban Pang Klua, Tambon Namkrai about 53 kms. away from the province with an area of about 20,000 rais and is consisted of various unassorted woods. Most important of all this Botanical forest has a biggest teak tree in the world, it has a height of 47 meters and the circumference of the tree stem is measured to be 9.58 m. It is about 1,500 years old by comparison of the size and the number of years from the teak stumps in nearby area. At present there is a height of about 37 meters left because the top of the tree was broken by strong wind, but the stem in general is still left in

          

 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 

 
   

               เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนตอ ตำบลน้ำไคร้ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลถ้ำฉลอง  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา และตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ 324,240.80 ไร่ หรือ 518.80 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็น เทือกเขาสูงต่ำ ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ด้านทิศตะวันออกคือ เขาภูเมี่ยง สูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส และสูงสุด 43 องศาเซลเซียส สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ดิบเขา สนเขา ป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา หมี เก้ง กระจง ฯลฯ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานและนกชนิดต่างๆ ยังมีที่พักและบริเวณกางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
               This national park has a very natural forest covering areas in Tambon Saentor and Tambon Namkrai of Nam Pat district, Tambon Tham Chalong of Mueang Uttaradit district, Tambon Phaluad of Tha Pla district, Tambon Nam Phi, Tambon Phak Kuang, Tambon Borthong of Thong Saen Khan district in Uttaradit province. Total area is 324,240.80 Rai or about 518.80 sq.km. It consists of high and low hills.

   
   
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 

   

 
 
 

              ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำไผ่ เป็นน้ำตกปานกลางมีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งเกิดจากลำห้วยคลองตรอน ที่ไหลตกลงมาเป็น น้ำตก 8 ชั้น และแอ่งน้ำแต่ละชั้นลักษณะต่างกัน ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างไป บรรยากาศเต็มไปด้วยเฟิร์นหลายชนิด มีมอสสีขาวขึ้นคลุมตามก้อนหินบริเวณริมห้วยที่ชุ่มชื้นด้วยพรรณไม้ ภายในน้ำตกคลองตรอนยังมีน้ำตกห้วยทราย และมีการพบเต่าปูลู ซึ่งเป็นเต่าหายากกำลังใกล้สูญพันธ์

      

 
         
 

 

 
     
                  Located at Tambon Nam Pai, Klong Tron waterfall is a medium hight waterfall with water throughout the year. Originated from Klong Tron brook, water flows down and becomes the 8-level waterfall. Each level is different and its natural beauty is also different. You can see various types of fern, white moss, an various plants covering stones near the brook side. Within the Klong Tron water area, Huay Sai waterfall and Pulu turtle the rare turtle are also founde.    
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
   

 

                ตั้งอยู่ตำบลน้ำไผ่ มีลักษณะเป็นเทือกเขาแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,656 เมตร เมื่ออยู่บนยอดดอยภูเมี่ยงสามารถชมทัศนียภาพของ 2 จังหวัดและมอง
เห็นเขื่อนสิริกิติ์ได้ นอกจากนี้ยังพบพันธุ์ไม้เช่นเฟิร์นข้าหลวง ดงตาว และ
ขันหมากป่า รวมถึงพันธุ์ไม้นานาชนิดตามเส้นทางสู่ยอดดอยภูเมี่ยง มีน้ำตก
คลองตรอน 8 ชั้น เหมาะสำหรับผู้รักความท้าทาย และความสวยงามของ
ธรรมชาติ

                Located at Tambon Nam Pai, Phumieng mountains divide Uttaradit province and Phitsanulok province. They are about 1,656 meters above sea level. At the peak, you can view both provinces and can even see Sirikit dam. Moreover, lots of ferns like Kaluang, Dongtao, and Khanmakpa and other plants are found along the way leading to the peak. Klong Tron waterfall of 8 levels is also there but it’s suitable for those who only enjoy adventure and those nature lovers.

   
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
 

         

 

 

                ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำไคร้ เป็นถ้ำกลางของภูเขาที่มีทั้งหมด 5 ถ้ำ ทางขึ้นถ้ำจากถนนเป็นทางลาดชัน ถึงปากถ้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ภายในถ้ำเป็นห้องโถงใหญ่ สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำประมาณ 20 เมตร บริเวณตรงกลางหน้าถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามมาก และอากาศชื่นเย็นสบาย

   
             
                    Located at Tambon Nam Krai. It is the middle cave of the mountains where 5 of them are located. The way to the cave is very steep and the cave entrance has semicircle shape. Inside we can see a huge room; ceiling is about 20 meter high and in the middle of the cave of front area a Buddha image is located. Stalagmite and stalactite are lovely while weather is very comfortable and cool.  

 

   

        

 

   

 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
 

 

               ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำไคร้ เป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำแดงเป็นโพรงเข้าไปในถ้ำจะเป็นทางแยกหลายทาง ถ้ำนี้อยู่ห่างจากถ้ำจันประมาณ 200 เมตร
               Located at Tambon Nam Krai, both caves are small. Cave entrance is a hole and inside you see lots of branch lines. The Wua Daeng cave is about 200 meters from Tham Chan cave.

 

         

 
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
                ตั้งอยู่ตำบลน้ำไคร้ ในบริเวณภูเขาอีกลูกหนึ่ง ซึ่งห่างจากถ้ำจันประมาณ 620 เมตร บริเวณปากถ้ำมีก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนต้องสังเกตุดูจึงจะเห็นปากถ้ำ จากปากถ้ำจะมีทางลงคล้ายหลุม มีลักษณะคล้ายปฎิมากรรมหินปั้น สลับซับซ้อนเป็นทางเดินลงสู่ภายในถ้ำทางลงด้านซ้ายเป็นโพรงยาวประมาณ 17 เมตร เป็นพื้นลาดชันถึงบริเวณห้องโถงแรก จากห้องนี้มีช่องทางขนาดพอตัวลอดผ่านได้มายังอีกห้องหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับทางลงทางด้านขวา จากห้องโถงนี้มาสู่ห้องโถงใหญ่ที่มีเสาหินตั้งอยู่กลางถ้ำสูงประมาณ 6 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากและมีอากาศเย็นสบาย
                    Located at Tambon Nam Krai. It is on another mountain and about 620 meters away from Tham Chan Cave. Cave entrance has several big stones; you have to notice in order to recognize the cave. From the cave entrance, a walk way has an excavation which looks like a stone sculpture. The way to the cave is a bit complicated; on the left side has a 17meter long hollow being steep until the first room. From here, there is a tiny hole where you can go through. Another room is linked with the right walk way. From here, you can walk to the large room where a 6-meter high stone pillar is in the middle. In the cave, are beautiful stalagmite and stalactite; weather is comfortable and cool.  
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 

 

 

 

 
                  เป็นแหล่งเก็บน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองตรอน เพื่อใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ไม้และเป็นแหล่งประมง ในปัจจุบันมีแพสำหรับบริการแก่นักตกปลา รอบๆ อ่างเก็บน้ำจะเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์มาก
              This is an irrigation resource in Klong Tron National Park and it is used to support plants and is also a fishery resource. Currently, lots of rafts are available for fishermen while around the swamp there is a fertile forest.

   
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 

 

 

 

 
 

 

             ผืนป่าที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่สีแดงอันเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเคยเป็นดินแดนกรณีพิพาทไทย-ลาว บริเวณเนิน 1428 ที่บ้านร่มเกล้า ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 ครอบคลุมพื้นที่ 125,110 ไร่ ในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกเนื่องมาจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศคล้ายภูกระดึงจึงงดงามไปด้วยป่าสนและทุ่งดอกไม้ ท่ามกลางสภาพอากาศอันเหน็บหนาวตลอดทั้งปี นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังมีลูกหาบและเต้นท์บริการ นักท่องเที่ยว
              With an area of 125,110 rai covering Nam Pad district of Uttaradit and Chat Trakan district of Phitsanulok, the park, particularly at the height 1428 matre in Ban Rom Klao, used to be the strong-hold of the communist terrorists. Located in the mountainous area with over 1,800 meters height above sea level, the topography of the park is like that of Phu Kradung. It is cold throughout the year. Beside interesting natural attractions in the park, carrier and tent are available for tourists.

 

 

 
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
 

               อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกขนาดกลางท่ามกลางพรรณไม้ร่มรื่น มีทั้งหมด 5 ชั้น สามารถเดินเที่ยวชมได้ทุกชั้น
               Phu Soi Dao Waterfall, located near the office of the park, is very shady with trees and plants. The 5 level fall houses a tourist service center, No accommodation, but camping site, is available. From the fall to atop the hill takes about 4 – 5 hrs’ walk.

       

  

                     

 
 

 
 
 

redbuttons_up.gifีี UP

 
 
 

 

 

              เป็นน้ำตกที่อยู่กลางลานสนมีทั้งหมด 7 ชั้น ทางลงสู่น้ำตกจะอยู่ด้านซ้ายมือจากลานกางเต็นท์สามารถเดินลงไปชมได้ถึงชั้น 7 แต่ละชั้นจะไม่สูงมากนักเป็นน้ำตกที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วยสายน้ำสีขาวสะอาดตา ไหลมาตามเชิงชั้นของโขดหินที่ปกคลุมไปด้วยมอสและไลเคน
              Located in the middle of the pinery, is one of the most beautiful falls in the park. It has 7 levels, which can be reached by walking from camping area down to the 7th level, each level is not too high, so high so, tourist can admire the beautiful white and clear water falling down along the rocks, covered with moss and lichen which looks like green velvet.

 
 

 

redbuttons_up.gifีี UP