Nam Phi Steel Well

 

            อยู่หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  40  กิโลเมตร มีถนนลาดยางสะดวกต่อการเดินทางมาชมบ่อเหล็กน้ำพี้   เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่หลายบ่อด้วยกัน แต่เท่าที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อ คือ “บ่อพระแสง” และ “บ่อพระขรรค์” โดยบ่อพระแสงจะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเอาเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ จึงเรียกว่า “บ่อพระแสง” ส่วนบ่อพระขรรค์เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กจากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า “บ่อพระขรรค์”

                เหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูง เมื่อนำมาถลุงได้เนื้อเหล็กแล้วนำไปตีเป็นอาวุธของใช้ต่างๆ เนื้อเหล็กจะคมวาว สีเขียวคล้ายปีกแมลงทับ เหนียวและอ่อน  ดาบคู่มืออันลือชื่อของพระยาพิชัยดาบหักที่มีชื่อว่า “ดาบนันทกาวุธ” นั้นก็ตีจากเหล็กน้ำพี้และมีความเชื่อกันว่าเหล็กน้ำพี้สามารถล้างอาถรรพ์ได้

                บ่อเหล็กน้ำพี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัฐ  เคยมีผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจพบว่าเป็นแหล่งเหล็กกล้าที่มีคุณภาพดีมาก  แต่มีปริมาณน้อยไม่พอที่จะทำการอุตสาหกรรม ปัจจุบันจึงห้ามมิให้ผู้ใดขุดและได้สงวนไว้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต่อไป

           Well is situated at Moo 1 Tambol Nam Phi, about 40 kms. away from the province.  Nam Phi iron well is a steel well and there are several such wells, as far as is clearly visible, there are 2 wells, “Phrasaeng well” and “Phrakahn well”.  Phrasaeng well is the well that has better kind of steel than that of other well.  In ancient time blacksmith who made swords for the king would bring Nam Phi iron from Phrasaeng well for smelting and made swords, so it is called “Phrasaeng well”. For  Phrakahn well it is understood to be the well where its steel  was brought for smelting and making  Phrakahn, so it is called “Phrakahn well”.


            Nam Phi steel is high quality steel, which will give good steel after having been smelted for making weapons and various utensils.  The steel will have sharp glittering
green colour, which looks like a kind of wing of beetle with toughness and softness. The famous sword of Phraya Pichai Daphak which is called “Nanthakhavuth sword” is forged from Nam Phi steel and it is believed that Nam Phi steel can chase away charm.

           Nam Phi Steel well is considered an important source of natural resource of the country.  Previously an expert has came to make survey and found that there is deposit of very good quality steel, but the quantity is so small that it cannot be produced industrially. At present nobody is allowed to mine and the place is conserved as historical ancient place. 

       
 
Lek Nam Phi Museum

             อยู่บริเวณบ่อเหล็กน้ำพี้ ในบริเวณนี้มีศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพี้ อาคารพิพิธภัณฑ์แต่ละห้องจัดแสดงหุ่นจำลองในการนำเหล็กน้ำพี้มาทำเป็นศาสตราวุธในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การขุดหาเหล็กน้ำพี้ นำไฟเผา ตีเหล็กขึ้นรูปจนมาเป็นอาวุธ ส่วนบริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยไม้ประดับ มีร้านขายของที่ระลึกและเครื่องรางที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ รวมถึงกิจกรรมการตีดาบเหล็กน้ำพี้   ร้านขายของว่างและน้ำดื่มไว้บริการ

                  Inside the museum are housed models displaying Lek Nam Phi weapon-manufacturing procedures.  Souvenirs, amulets made of the mythical mineral and snacks are available.
                  
           Prehistoric color paintings at Khao Ta Prom

             อยู่บริเวณหน้าผา หลังที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน เป็นภาพเขียนในลักษณะเรขาคณิตที่มีอายุรุ่นเดียวกับผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์

           These paintings are found the tall stone cliff behind Thong Saeng Khan district office.  The paintings are geometric designs and are in the same period as those at Pha Taem cliff in Ubon Ratchathani.  This implies that Uttaradit province was the community of pre-historic human beings.