ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  411056    08-1752-1065
 นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 (พล)  266251-4    08-9205-8098
 นายวัชรพล แซ่เจี่ย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่/วนอุทยานต้นสักใหญ่      08-9858-7332
 นางพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน  436751    09-8261-4158
 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  413065    08-1971-4971
 นายกำจรเดช ศรีวิลัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  436793    08-1884-7021

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  411936    09-0980-4231
 นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์  411051    08-1972-9670
 นายนุรัตน์ แสนสุรินทร์  หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด  411002    09-1772-3638
 นายอุสสาหะ โชคดี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุตรดิตถ์ (CAT)  49799    08-1231-0169
 นายปัญญา สนิทอินทร์ (รกท.) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (บ.TOTจำกัด(มหาชน))  414444    08-6930-0888

   กระทรวงพลังงาน
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัด  444157    08-1700-1732
 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  461140 ต่อ 2000    08-1786-6729

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »