ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1611305387].pdf