ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานซักฟอก ประมาณ 390,000 กิโลกรัมฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1588901668].pdf